Fremtidens industri | bedriftsbesøk og klyngesamarbeid

Dette arrangementet er utgått

Om arrangementet

Dato

15. jun 2023

Tidspunkt

08:00 - 16:00

Sted

Bedrifter på Namdalskysten og InnovArena

Pris

Arrangør

InnovArena AS og Fremtidens industri

Illustrasjon: Fremtidens industri

Torsdag 15. juni får vi besøk av 18 ansatte fra Fremtidens Industri (FI) som er et av Norges største innovasjonsselskap og er blant landets fremste utviklere av næringsklynger og bedriftsnettverk.

De vil gjennom dagen gjennomføre bedriftsbesøk med ulike tema hos Moen Verft, Navis, Eco Seafood, Kråkøya, Williksen Fangst, Anteo, Sinkaberg Hansen, BioTa og Eco Seafood.

På ettermiddagen vil de komme til InnovArena, der de sammen med ledelsen i InnovArena-klyngen skal ha erfarings- og kompetanseutveksling rundt klyngedrift- og utvikling.