Fremtidens muligheter med redusert CO2-avtrykk fra emballasje

Dette arrangementet er utgått

Om arrangementet

Dato

7. apr 2022

Tidspunkt

09:00 - 11:30

Sted

Webinar

Pris

Gratis. Påmelding innen 5. april

Arrangør

AgriTech Cluster

Foto: Viplast

Velkommen til digital workshop, 7. april 2022, kl. 09:00-11:30!

Agenda for workshop

 • Mengder og typer emballasje som tilvirkes, forbrukes og gjenvinnes i Norge
  • Hvilke volum og typer emballasje bruker vi i dag?
 • Brukserfaring og behov for type emballasje – utfordringer og muligheter mat- og havbruksnæringene
  • Case-studier fra bedrifter i mat- og havbruksnæringene
 • Metoder, teknologier og løsninger som døråpner for nye muligheter
  • Hvilke løsninger eksisterer i dag for å lage netto-nullutslippsemballasje?
  • Finnes det ny, lovende teknologi som kan brukes?
  • Hvilke bedrifter kan bytte ut dagens emballasje mot netto-nullutslippsemballasje uten å øke matsvinn eller få redusert lagringsstabilitet?
  • Kan synergier mellom næringene åpne dørene for nytt samarbeid?

Workshopen vil bestå av korte innlegg fra næringene og forskningen, samt gruppediskusjon rundt behov og muligheter.

Prosjektet BIOVERDI som er forankret i NCE Aquatech Cluster, WoodWorks! og Bondelaget inviterer til denne digitale workshopen om synergier mellom hav-, jord-, og skogbruksnæringer. Temaet for workshopen er fremtidige muligheter for bruk av emballasje med redusert CO2-avtrykk. Målet er å dele kunnskap og innsikt for å muliggjøre videre arbeid for økt bruk av fornybare ressurser i emballasje såkalt netto-nullutslippsemballasje. Bakgrunnen er at BIOVERDI har som hovedmål å mobilisere for økt verdiskaping fra bioøkonomien i hav-, jord- og skogbrukssektorene. Prosjektet har gjennom dette initiativet unike forutsetninger for å etablere en læringsarena hvor en kan bidra til kunnskapsoverføring mellom hav-, jord-, og skogbruksnæringene.

Kontaktinformasjon
Åslaug Hennissen, Klyngeleder Agritech Cluster
+47 470 25 185  [email protected]