HR-nettverk | workshop

Dette arrangementet er utgått

Om arrangementet

Dato

8. feb 2024

Tidspunkt

09:00 - 12:00

Sted

Kursrommet 2. etasje, InnovArena

Pris

Gratis. Påmelding innen 6. februar

Arrangør

Emploi+1000, InnovArena og Namdalskysten næringsforening

Bygg verdifulle relasjoner, del erfaringer og delta i faglige diskusjoner i nettverket for deg som jobber med HR- og personalarbeid.
Bedriftsnettverket Emploi+1000, InnovArena og Namdalskysten næringsforening inviterer til Workshop i HR-nettverket.
På denne samlingen legges det opp til strategisk arbeid på tvers av bedrifter innenfor tema:

1. Onboarding
Namdalskysten er en region preget av et sterkt næringsliv med høye vekstambisjoner, men med begrenset tilgang på arbeidskraft.
I ytterdistriktet kan det være vanskeligere å finner innganger til samfunnslivet sammenlignet med sentrale bystrøk og for mange vil arbeidsplassen være inngangen som danner grunnlaget for videre bosetting.AB-Consulting leverer HR tjenester tilpasset bedrifters behov. HR er et lederverktøy som handler om å tiltrekke, utvikle og beholde kompetanse i bedriften. Marit Brønbo og Julie Arnø i AB-Consulting har bred erfaring fra onboardingsarbeid gjennom virksomheter som NTE, Helse Nord-Trøndelag og Namsos kommune. De vil innlede tema onboarding på bakgunn av sine erfaringer. 

2. Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
Stortinget har vedtatt en rekke endringer i arbeidsmiljøregelverket fra 1. januar 2024. Blant annet senkes terskelen for når en virksomhet skal ha verneombud fra 10 til 5 arbeidstakere. Dette omfatter 41.000 små bedrifter. Videre skal det fra nyttår opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med flere enn 30 ansatte.
Verneombudets ansvar for å ivareta arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøsaker, skal fra årsskiftet også omfatte innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som har nær tilknytning til virksomheten. ​
Det tydeliggjøres også at verneombudet skal se til at det psykososiale arbeidsmiljøet til arbeidstakerne er ivaretatt.

HMS- rådgiver Ulla Haug innleder med å gi en beskrivelse av hvordan Nærøysund kommune har bygd sin vernetjeneste, og hvorfor de har valgt denne oppbygningen. Videre blir det kort om arbeidsmiljøutvalget, som partsammensatt utvalg.

Oppgaver til Workshop
Med dette som grunnlag stiller vi følgende spørsmål som diskuteres gruppesvis:

  • Hvordan jobber din bedrift med onboarding på arbeidsplassen?
  • Hvordan kan man som arbeidsgiver bidra til at nyansatte opplever bo- og blilyst på Namdalskysten?
  • Hvilken rolle spiller verneombud og arbeidsmiljøutvalg i deres bedrift?