Hvordan beskytte seg mot usynlige trusler – datasikkerhet for bedrifter

Dette arrangementet er utgått

Om arrangementet

Dato

6. des 2023

Tidspunkt

09:00 - 10:30

Sted

Webinar

Pris

Gratis

Arrangør

Proneo

Så og si alle bedrifter har datasystemer og digital informasjon som er kritisk for den daglige virksomheten og som har stor verdi for bedriften. Om informasjonen blir endret eller ødelagt, eller kjent for uvedkommende, får det store konsekvenser. Et uhell eller et vellykket digitalt angrep mot bedriftens systemer og data vil potensielt kunne være ødeleggende.

Gjennom dette webinaret vil du få innsikt i på hvilke måter datasystemene og bedriften kan være utsatt for risiko, og hva du kan gjøre for å forebygge sikkerhetshendelser. Emnene gjennomgås i to deler: Del 1 om risiko, sårbarheter og konsekvenser. Del 2 om systematisk arbeid og tiltak for å bedre datasikkerheten.

DEL 1

  • Hva er datasikkerhet?
  • Hvorfor er datasikkerhet viktig?
  • Hva er risikoen?

DEL 2

Sikkerhetsorganer og informasjon å støtte seg til

  • Næringslivets sikkerhetsråd (NSR), NorSIS (nettvett.no)
  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Datatilsynet

Hvordan sørge for god datasikkerhet

  • «Nulltillit» som grunnleggende holdning
  • Grunnpilarene: Opplæring – Prosesser og rutiner – Teknologi
  • Prioritere opplæring
  • Arbeide systematisk med prosesser og rutiner
  • Beskytte teknologi og informasjon

Målgruppen for dette seminaret er ledere og IT-ansvarlige i små og mellomstore bedrifter