Kompetanseprogram Eiendom

Om arrangementet

Dato

28. - 29. sep 2021

Tidspunkt

12:00 - 18:00

Sted

InnovArena

Pris

22.000,- (modul 1 og modul 2)

Arrangør

InnovArena AS

Et tredelt kompetanseprogram, som samlet vil bidra til å styrke bestiller-utviklingskompetanse innen eiendoms- og næringsutvikling og heve praktisk kompetanse innen eiendomsfaget, med særlig vekt på eiendoms- og prosjektutvikling, byggdrift og arealplanlegging.

Modul 1

Todagers internkurs. Fokus på å styrke den helhetlige og tverrfaglige forståelsen av arealbasert verdiskaping som grunnlag for næringsutvikling.
Når: 28. september kl 1200-1800 og 29. september 0800-1500
Sted: InnovArena

Tema                           

  • Arealplanlegging – Stein Ness gir en bred innføring i arealplanlegging. Varighet: ca 6 timer.
  • Innhold: Planavklaring – overordnede rammer og retningslinjer. Oppstart av reguleringsarbeidet – plan- og sektormyndigheter. Utarbeidelse av reguleringsplan – reguleringsbestemmelser. Planprosessen – vedtakelse og rettsvirkninger.
  • Eiendomsutvikling – Øystein Ringen-Vatnedalen gir en bred innføring i eiendoms- og prosjektutvikling. Varighet: ca 3 timer.
  • Byggdrift – Even Leira gir en bred innføring i byggdrift- og forvaltning. Varighet: 3 timer.

I tillegg gjennomfører deltagere følgende nettstudier som anbefalt forhåndskunnskap: Eiendom som rettigheter og fysisk struktur. Denne modulserien gir god oversikt og innføring i eiendomsdannelse, og dekker følgende tema: Grenser – hva er det jeg eier – rent fysisk. Rettigheter – hva kan jeg gjøre med det jeg eier. Kontroll – hvordan kan jeg utøve rettighetene? Hvordan avgrenses eiendom i Norge? Kan man stole på eiendomsregistre?

Modul 2

Todagers undervisningsprogram
Når: tidspunkt kommer
Sted: InnovArena

Tema

  • Gjennomføring av reguleringsplan – Forholdet til private rettigheter. Ekspropriasjon. Refusjon. Utbyggingsavtaler. Varighet: 6 timer.
  • Prosjektutvikling – Vi går mer i dybden for utvalgte tema, basert på input fra del 1. Varighet: 3 timer.
  • Byggforvaltning – Vi går mer i dybden for utvalgte tema, basert på input fra del 1. Varighet: 3 timer.

 

All undervisning ledes av senterets programdirektør Even Stenvaag Leira, som bidrar til å sikre at kompetanseprogrammet leveres i henhold til formålet. Fagansvarlig er Øystein Ringen-Vatnedalen, daglig leder i Senter for eiendomsfag. All koordinering og tilrettelegging samkjøres mellom daglig leder i InnovArena – og markedssjef Eline Høyte. Det kobles på fagressurser etter behov innenfor gitte rammer.

Pris: 22.000 eks mva pr deltager (modul 1 og modul 2).

 

Modul 3

Påbygningsalternativ. Mer informasjon kommer.

 

Kontaktinformasjon: Andrea Nogva, InnovArena. [email protected]. +47 469 24 918.

 

Meld deg på her

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.