Kompetanseprogram Eiendom

Dette arrangementet er utgått

Om arrangementet

Dato

28. - 29. sep 2021

Tidspunkt

12:00 - 18:00

Sted

InnovArena

Pris

Gratis. Påmelding innen 22. september

Arrangør

InnovArena AS

Et tredelt kompetanseprogram, som samlet vil bidra til å styrke bestiller-utviklingskompetanse innen eiendoms- og næringsutvikling og heve praktisk kompetanse innen eiendomsfaget, med særlig vekt på eiendoms- og prosjektutvikling, byggdrift og arealplanlegging.

Modul 1 er støttet av Trøndelag fylkeskommune og GRATIS for alle deltakere.

Modul 1

Todagers internkurs. Fokus på å styrke den helhetlige og tverrfaglige forståelsen av arealbasert verdiskaping som grunnlag for næringsutvikling.
Når: 28. september kl 1200-1800 og 29. september 0800-1500
Sted: InnovArena

Tema                                                    

  • Arealplanlegging – Stein Ness gir en bred innføring i arealplanlegging.
  • Eiendomsutvikling – Øystein Ringen-Vatnedalen gir en bred innføring i eiendoms- og prosjektutvikling.
  • Byggdrift – Even Leira gir en bred innføring i byggdrift- og forvaltning.

I tillegg får deltagere tilgang til følgende nettstudier: Eiendom som rettigheter og fysisk struktur. Denne modulserien gir god oversikt og innføring i eiendomsdannelse, og dekker følgende tema:

  • Grenser – hva er det jeg eier – rent fysisk.
  • Rettigheter – hva kan jeg gjøre med det jeg eier.
  • Kontroll – hvordan kan jeg utøve rettighetene?
  • Hvordan avgrenses eiendom i Norge?
  • Kan man stole på eiendomsregistre?

 

All undervisning ledes av senterets programdirektør Even Stenvaag Leira, som bidrar til å sikre at kompetanseprogrammet leveres i henhold til formålet. Fagansvarlig er Øystein Ringen-Vatnedalen, daglig leder i Senter for eiendomsfag. All koordinering og tilrettelegging samkjøres mellom daglig leder i InnovArena – og markedssjef Eline Høyte. Det kobles på fagressurser etter behov innenfor gitte rammer.

Pris: Gratis (modul 1)

Kontaktinformasjon: Andrea Nogva, InnovArena. [email protected]. +47 469 24 918.

 

Meld deg på her