Kurs i arealbruk sjø

Dette arrangementet er utgått

Om arrangementet

Dato

29. - 30. nov 2022

Tidspunkt

Sted

Kursrommet 2. etasje, InnovArena

Pris

Arrangør

NCE Aquatech Cluster og Åkerblå

Nå har du sjansen til å lære mer om rammebetingelsene for arealbruk i sjø. Ta med deg en kollega og meld deg på kurs du også! Foto: Kari Thyholt
Nå har du sjansen til å lære mer om rammebetingelsene for arealbruk i sjø. Ta med deg en kollega og meld deg på kurs du også! Foto: Kari Thyholt

Velkommen til kurs i arealbruk sjø. 

Kurset går over to dager, og du kan velge om du vil delta på Frøya eller i Rørvik.

  • Frøya: 7.-8. november, Frøya Hotell, lunsj til lunsj.  
  • Rørvik: 29.-30. november, InnovArena, lunsj til lunsj. 

Kursets målsetting er å gi deltakerne et kunnskapsløft og bedre forståelse for rammebetingelsene for arealbruk i sjø. Økt kunnskap knyttet til plan- og bygningsloven og arealplanlegging i sjø vil føre til mer effektive søknadsprosesser og bedre bærekraftig utnyttelse av våre felles havområder. 

Målgruppen er personell i akvakulturnæringen med ansvar for arealplanlegging, lokalitetsutvikling og /eller er kontaktpunkt med samfunn og myndigheter. 

Kurset vil gi kunnskap og innsikt i: 

  • Hvordan navigerer i planverket for arealbruk i sjø. 
  • Konsekvensutredninger etter ulike lovverk, og forståelse for hvilke tiltak som krever konsekvensutredning.  

Kursets faglige innhold leveres av Åkerblå med Andreas Wæhre, og Thomas Aarskog som er virksomhetsleder plan, bygg og areal i Namsos kommune. Det blir gitt faglige foredrag og deltakerne vil utføre praktiske oppgaver og dele erfaringer med andre.

Vi anbefaler 2-3 personer fra hver virksomhet – dette skaper grunnlag for samarbeid og videre arbeid i egen virksomhet. 

Pris
NCE-medlemmer: gratis
Klyngemedlemmer InnovArena: NOK 2500

Oppdatert program kommer.