Praktisk prosjektledelse

Om arrangementet

Dato

5. - 26. sep 2024

Tidspunkt

08:00 - 12:00

Sted

Digitalt og èn fysisk samling

Pris

Kostnad er kun semesteravgift og pensumlitteratur. Søknadsfrist 1. juli

Arrangør

Prios og Nord Universitet

Bedrifter starter ofte prosjekter gjennom endringsprosesser og innovasjon. Eksempler på prosjekter kan være innføring av nye tekniske systemer, kvalitetssikringsprosseser, undersøkelser etc. Prosjekter kan være små eller store, avdelingsinterne eller innebære samarbeid på tvers av virksomheten eller i samarbeid med andre.

Emnet praktisk prosjektledelse handler om å organisere og styre tidsplan, økonomi og kvalitet på arbeidet, samt å få alle involverte til å samarbeide for å nå gitte mål. Prosjektledelse handler også om risikovurdering kommunikasjon og forståelse av den organisatoriske konteksten.

Læringsutbytte

  • Forståelse av prosjektforankring, målformulering, planlegging og oppfølging
  • Innsikt i hvordan et prosjekt initieres, planlegges og styres
  • Kunnskap om sentrale begreper, prosesser og modeller relatert til prosjektarbeid
  • Bygge relasjoner og bidra til fagfelleskap i prosjektet og på hvers av linjeorganisasjon.

Studiet er nettbasert og som gir 2,5 studiepoeng har tilsammen fire samlinger:

05.09.24 Digital oppstartsamling 0800-0900
12.09.24 Digital samling 1 0800-1200
19.09.24 Samling 2 – workshop 0800-1500
26.09.24 Digital samling 2 0800-1200

 

Pris

Kostnad er kun semesteravgift og pensumlitteratur.

Søknadsfrist 1. juli.

Du kan lese mer her: