Prosjektverksted Akvaponi

Dette arrangementet er utgått

Om arrangementet

Dato

6. sep 2022

Tidspunkt

09:00 - 14:00

Sted

Val FoU, Nærøysund og Teams (hybridmøte)

Pris

Gratis. Påmelding innen 1. september 2022

Arrangør

Val FoU

Agenda for prosjektverkstedet:

 • Beskrivelse av Akvaponi-problemstillingen som løftes fram
 • Status internasjonalt, Norge og Trøndelag
  • Fakta og faglige innspill og muligheter fra sentrale FoU-aktører på Akvaponi og problemstillingen som er beskrevet
 • Erfaring og behov – utfordringer og muligheter
  • Case-studier fra bedrifter (Nofitech, Ottem Carbonworks, Bygartner1 m.fl.)
 • Metoder, teknologier og løsninger som døråpner for nye muligheter
  • Hvilke løsninger eksisterer i dag? (SinkabergHansen, NTNU, Mære Landbruksskole m.fl.)
  • Finnes det ny, lovende teknologi som kan brukes?
  • Hvilke bedrifter kan være interesserte?
  • Kan synergier mellom næringene åpne dørene for nytt samarbeid?

Prosjektverkstedet vil bestå av korte innlegg fra næringene og forskningen, samt diskusjoner rundt behov og muligheter.

Mål:

 • Gjennom prosjektverkstedet skal det etableres et kunnskapsgrunnlag som skal benyttes for videre prosjektarbeid (forprosjekt / mulighetsstudie) med Akvaponi/Hydroponi.
 • Synergien mot bruk av tre inngår som en del av arbeidet.
 • Val FoU skal se på hvordan et test- og demoanlegg for planteproduksjon kan oppskaleres i tilknytning til et/flere settefiskanlegg i Namdalen, der en kan få prøve ut noen modeller/forsøk i mindre skala til å begynne med.

Målgruppe:

 • Aktører og bedrifter som ønsker å delta i et forprosjekt/mulighetsstudie innen Akvaponi knyttet til Val FoU.

 

Frist for påmelding: torsdag 1. september 2022.

Vel møtt!

 

Prosjektet BIOVERDI som er forankret i NCE Aquatech Cluster, WoodWorks! og Bondelaget

(Agritech Cluster) inviterer til dette prosjektverkstedet sammen med Val FoU for å se på synergier mellom hav-, jord-, og skogbruksnæringer. Temaet for dette prosjektverkstedet er fremtidige muligheter for Akvaponi. Målet er å dele kunnskap og innsikt for å muliggjøre videre arbeid gjennom et forprosjekt / mulighetsstudie for økt bruk av fornybare ressurser i grøntproduksjonen. Bakgrunnen er at BIOVERDI har som hovedmål å mobilisere for økt verdiskaping fra bioøkonomien i hav-, jord- og skogbrukssektorene. Prosjektet har gjennom dette initiativet unike forutsetninger for å etablere en læringsarena hvor en kan bidra til kunnskapsoverføring mellom hav-, jord-, og skogbruksnæringene.