Sikkerhet og beredskap i maritim næring

Dette arrangementet er utgått

Om arrangementet

Dato

12. mar 2024

Tidspunkt

09:00 - 10:00

Sted

Webinar

Pris

Gratis

Arrangør

Maritimt Forum og Norges Rederiforbind

Maritimt Forum og Norges Rederiforbund inviterer til teamsmøte tirsdag 12. mars, der vi har invitert sentrale aktører til å gi oss kunnskap, tips og råd om dagens sikkerhetssituasjon og hva vi som næringsaktører kan bidra med.

Med verdens nest lengste kystlinje og havområder som er omtrent seks ganger større enn landmassen, er den norske kysten og havområdene avgjørende for norsk sikkerhet og beredskap.

Den norske maritime næringen forvalter enorme verdier av stor interesse for fremmede trusselaktører. Betydningen av maritim næring fremheves særlig i de årlige trusselvurderingene fra sikkerhets- og etterretningstjenestene, som ble publisert nå i februar.

Program/innledere:

  • Audun Halvorsen, Norges Rederiforbund

  • Henning Køhler Knutsen, underdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) vil gi oss et innblikk i hvordan de vurderer dagens trusselsituasjon.

  • Geir Inge Davidsen, etterretningsleder/fagansvarlig Kontraetterretning Sør-Vest i PST vil i sitt innlegg gi oss en vurdering av innsidetrussel og cybertrussel og hvordan vi bedre kan beskytte hemmelighetene våre.

  • Hedvig Moe i Thommesen Advokater vil gi gode tips og råd om hva næringslivsaktører kan gjøre for å ligge i forkant i en tid hvor vi ikke lenger kan skille butikk fra sikkerhetspolitikk.