Skreikonferansen 2023

Dette arrangementet er utgått

Om arrangementet

Dato

23. mar 2023

Tidspunkt

09:00 - 16:00

Sted

Norveg

Pris

NOK 1800 / 2500 - Påmeldingsfrist 15. mars

Arrangør

Namdalskysten næringsforening mfl

– En samfunnskonferanse om gode gyteforhold og (opp)vekstbetingelser for skrei, folk og næring.

Skreikonferansen er en arena som retter fokus mot utvikling på Namdalskysten. Som en ambisiøs vekstregion er vi avhengig av samhandling når det skal drives nærings- og samfunnsutvikling. Dette er en konferanse hvor næringsliv, politisk engasjerte, kulturliv og øvrige samfunnsbyggere samles for å engasjere seg i en felles utviklingsstrategi.

Der skreien har gitt oss grunnlaget for bosetting, har et innovativt næringsliv realisert muligheter og lagt til rette for videre vekst for vår lille perle på Namdalskysten. Skreifestivalen gir oss et historisk blikk på hvor vi kommer fra – Skreikonferansen belyser hva vi kan bli – Hvordan bygger vi samfunnet videre?

Det er en konferanse som belyser det vi har, det vi ønsker å få til og hvordan vi skal gjøre det.

Skreikonferansen presenterer en rekke innledere som gir oss innspill og inspirasjon på hvordan strategisk stedsutvikling er med på å skape attraktive lokalsamfunn. Konferansen avsluttes med en Workshop ledet av Distriktssentret der vi drøfter tema stedsutvikling på Namdalskysten.

Pris
Skreikonferansen inkl lunsj  NOK 1800,-
Skreifestivalen inkl lunsj og festmiddag NOK 2500,-
Påmeldingsfrist: 15.03.2023