InnovArena og Ungt Entreprenørskap Trøndelag søker deg som ønsker en spennende og fremtidsrettet jobb i en av Norges mest ambisiøse klynger

InnovArena er en unik innovasjonsklynge for havbruk, fiskeri samt marin og maritim leverandørindustri på Trøndelagskysten. Vi styrker klyngebedriftene ved å knytte til oss det beste av nasjonal og internasjonal forskning- og utviklingskompetanse innen våre kystnæringer. Vi inviterer til aktiv samhandling og nye partnerskap på tvers av både bedrifter og bransjer.Vi drifter bedriftsnettverk, koordinerer klyngeaktiviteter og gjennomfører utviklingsprosjekter. Vi har også ansvar for klyngens bygg, med beliggenhet i sentrum av Rørvik. 

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Organisasjonen tilbyr programmer for hele utdanningsløpet fra grunnskolen til høyere utdanning. I Trøndelag er det 10 ansatte.

Vi søker prosjektmedarbeider

InnovArena har inngått et samarbeid med Ungt Entreprenørskap Trøndelag for å etablere ei spennende og fremtidsrettet stilling i Namdalen. Her får du muligheten til å jobbe i en av Norges mest ambisiøse klynger – i et utviklingsmiljø proppfullt av kompetanse og vilje. Samtidig som du får hovedansvaret for å sikre at fremtidens arbeidstakere motiveres til å bidra til videre innovasjon gjennom prosjektstilling i Ungt Entreprenørskap Trøndelag.

Dette er en todelt prosjektstilling for 2 år, med mulighet for forlengelse/fast stilling, 50 % er knyttet til InnovArena og 50 % Ungt Entreprenørskap. InnovArena har det formelle arbeidsgiveransvaret.

Vi ser etter deg som ønsker å bidra til vekst og utvikling, motiveres av å skape resultater og liker å jobbe med mennesker. Du er kunnskapsrik og en selvgående medarbeider med engasjement og gode samarbeidsevner.

Arbeidsområder

  • Koordinering og gjennomføring av klyngeaktiviteter i InnovArena – som samarbeidsmøter og kurs. Du vil bli gitt et spesielt ansvar for studentbesøk og rekrutteringsprosjekter
  • Iverksette aktivitet, gjennomføring og videreutvikling av Ungt Entreprenørskaps programmer for grunnskolen og videregående skole i Ytre og Midtre Namdal
  • Administrative oppgaver knytte til InnovArena

Vi søker etter deg som har:

  • Relevant høyere utdanning
  • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
  • Gode samarbeidsevner og evnen til å engasjere
  • Erfaring fra administrasjon, innovasjon- og prosjektarbeid er en fordel

Vi tilbyr:

  • Spennende arbeidsoppgaver i en unik innovasjonsklynge
  • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
  • Mulighet for kompetanseutvikling gjennom en variert arbeidshverdag

Kontorsted: InnovArena, Rørvik

Relevant arbeidserfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt. Det stilles krav til førerkort klasse B, disponering av egen bil og en må til enhver tid kunne framvise gyldig politiattest. Tiltredelse, lønn og øvrige betingelser etter avtale.

For mer informasjon se InnovArena og Ungt Entreprenørskap.

Spørsmål rettes til:

Andrea Nogva, daglig leder i InnovArena
+47 469 24 918, [email protected]

Paul Ingvar Dekkerhus, styreleder InnovArena
+47 950 23 430, [email protected]

Frank Norbeck, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Trøndelag
+47 901 21 612, [email protected]

Søknad sendes til [email protected] innen 8. februar 2021, merkes med «Søknad prosjektmedarbeider».