Utvikling/Innovasjon

Dronetransport i havbruket

Tidligere i vår var droneaktøren Aviant på InnovArena for å presentere mulighetsrommet med dronetransport i havbruket. Første drone kan være i lufta allerede før sommeren.

Les mer »

Klyngebedriften PKOM blir prosjektleder for Kråkøya

Torkil Marsdal Hanssen i PKOM skal lede utviklingsprosjektet for etablering av en maritim energihub og klimavennlig industripark på Kråkøya i Nærøysund. PKOM skal arbeide tett med Fremtidens Industri og klyngebedriften Val FoU i et prosjekt eid av Nærøysund kommune.

Les mer »