Utvikling/Innovasjon

Dronetransport i havbruket

Tidligere i vår var droneaktøren Aviant på InnovArena for å presentere mulighetsrommet med dronetransport i havbruket. Første drone kan være i lufta allerede før sommeren.

Les mer »

Klyngebedriften PKOM blir prosjektleder for Kråkøya

Torkil Marsdal Hanssen i PKOM skal lede utviklingsprosjektet for etablering av en maritim energihub og klimavennlig industripark på Kråkøya i Nærøysund. PKOM skal arbeide tett med Fremtidens Industri og klyngebedriften Val FoU i et prosjekt eid av Nærøysund kommune.

Les mer »

Et program for gode ideer

Har du en forretningsidé, et utviklingsprosjekt, en uløst problemstilling eller en tanke om noe som kan løses på en bedre måte? Nå har flere aktører på Trøndelagskysten gått sammen for å realisere små og store ideer.

Les mer »

Vellykket seminar om klimaproteiner

Bioøkonomi Namdal, Nærøysund kommune, InnovArena og Blå-grønn Testarena inviterte i fellesskap havbrukere, bønder, fiskeriaktører og forskningsaktører til seminar og workshop om klimaproteiner. 

Les mer »