InnovArena i tall

IA-start = Åpning av InnovArena 3. januar 2020 

ikon-bedrifter
Klyngebedrifter

+13 siden IA-start

ikon-ansatte
Ansatte

+1501 siden IA-start

ikon-omsetning
Mill i omsetning

+5545 siden IA-start

ikon-prosjekt1
Samarbeidspartnere
ikon-prosjekt3
Prosjekter totalt
ikon-prosjekt
Aktive prosjekter