Arbeidslivsmessa +1000

På Arbeidslivsmessa +1000 skal vi vise hvilke yrkesveier som finnes på Namdalskysten

Prosjekt detaljer

Prosjekt Start

aug 2021

Prosjekt Slutt

nov 2021

Leadpartner

InnovArena, Nærøysund kommune, Ytre Namdal vgs, Val skoler, Namdalskysten næringsforening

Partnerskap

Sparebank 1 SMN, Emilsen Fisk, MOEN-gruppen

Prosjektleder

Andrea Nogva

På Arbeidslivsmessa +1000 skal vi vise skoleelever i ungdomsskole i Ytre Namdal og videregående skoler i regionen, Namsos og Grong, arbeidssøkere i Nord-Trøndelag, arbeidsinnvandrere, lærlinger i fylket og andre interesserte hvilke yrkesveier som finnes på Namdalskysten. Vi ønsker samtidig å bruke messen til å skape bevissthet innad og oppmerksomhet utad om Namdalskysten som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Standene blir oppdelt ut fra programfagene, der det på hver stand samles både bedrifter, skole, opplæringskontor og aktuelle lærlinger. På standen skal det være praktisk arbeid, her er det bare å bruke fantasien! Dette skal bidra til i større grad å vekke ungdommenes interesse, synliggjøre og konkretisere karrieremulighetene og -veiene utdanningene gir, og i neste omgang bedre rekrutteringsgrunnlaget for bedriftene.

Styringsgruppen for arbeidslivsmessa består av Anita Frelsø (YNVS), Kristi Fjær (Nærøysund skole), Martin Gjøra (Val skoler), Lars Fredrik Mørch (NKNF), Andrea Nogva (InnovArena).  Arbeidsgruppa består av privat og offentlig sektor, samt at det settes ned en komite for hver stand.

1000 ungdommer på Arbeidslivsmessa +1000