Blå samhandlingsarena Trøndelag

Prosjektet skal utvikle og styrke innovasjonssamarbeidet mellom regionene i Trøndelag.

Prosjekt detaljer

Prosjekt Start

jun 2020

Prosjekt Slutt

des 2022

Leadpartner

Blåbasen, Blått kompetansesenter, Havbruksparken, InnovArena

Partnerskap

Trøndelag fylkeskommune

Prosjektleder

Ragnhild Andersen

Prosjektet skal utvikle en samhandlingsarena som kan bidra til økt innovasjon og vekstkraft i marin næring i Trøndelag gjennom å:

  • Bygge opp rasjonelle strukturer for samarbeid mellom partnerne og deres nettverk
  • Etablere samhandlingsmodeller og kommunikasjonsrutiner som muliggjør en mest mulig effektiv kompetanse- og erfaringsutveksling på tvers av fagmiljøer og lokalisering
  • Etablere partnerskap og integrerte samarbeidsmodeller på tvers av regioner og sektorer
  • Etablere tilsvarende samhandlingsmodeller med hele virkemiddelapparatet som er relevant for spesifikke prosjekter innen marin næring

 

Prosjektinformasjon:
Ragnhild Andersen, [email protected], 90523323