Blått kompetansenettverk

NCE Aquatech Cluster og InnovArena tilbyr havbruksnæringa nettverk for kompetansebehov og kompetanseutvikling.

Prosjekt detaljer

Prosjekt Start

apr 2022

Prosjekt Slutt

des 2022

Leadpartner

InnovArena, NCE AquaTech Cluster

Partnerskap

Prosjektleder

Ragnhild Andersen

NCE Aquatech Cluster og InnovArea samler dedikerte bedrifter i havbruksnæringa i et nettverk for erfaringsutveksling og samarbeid om kompetansebehov og kompetanseutvikling for å skape konkurransefortrinn nå og i fremtiden.

Gjennom prosjektet skal deltakende bedrifters evne til å videreutvikle og effektivisere bedriftens ressurser løftes gjennom strategisk kompetansebehov og kompetanseutvikling.

Les mer om nettverket her.

 

Kontaktpersoner

Ragnhild Andresen, InnovArena [email protected] 

Bjørn-Egil Sørensen [email protected]

Vibeke Emilsen Wetterwald [email protected]