Capeech – språkapp

I prosjektet utvikler vi en skreddersydd språkapp for TIP-faget og Sjømat-faget.

Prosjekt detaljer

Prosjekt Start

jan 2020

Prosjekt Slutt

feb 2021

Leadpartner

InnovArena

Partnerskap

SinkabergHansen, SalmoSea, MOEN, Opplæringskontoret i Sjømatfag, Ytre Namdal videregående skole

Prosjektleder

Andrea Nogva

Foto: Capeech
I prosjektet utvikler vi en skreddersydd språkapp for TIP-faget og Sjømat-faget.  Sammen med det spennende utviklerselskapet Capeesh i Trondheim/Oslo/California, som har utviklet en språkapp som benytter kobling mellom lingvistikk (fra basen til NTNU) opp mot dataintelligens og spillteknologi – skal vi skreddersy spill for TIP og Sjømat med bakgrunn i pensum. Dette skal gi fremmedspråklige muligheten til å heve eget ordforråd og forståelse gjennom å spille seg frem til økt kompetanse innen sitt fagfelt. InnovArena er prosjektleder og tilrettelegger for at SinkabergHansen, SalmoSea, MOEN, Opplæringskontoret i Sjømatfag og Ytre namdal videregående skole når sine prosjektmål. Dette vil være begynnelsen på å implementere spennende teknologi i kompetansehevingen fremover. Prosjektet har mottatt støtte fra Innovasjon Norge.