Emploi +1000

Bedriftsnettverket skal utvikle operative samhandlingsmodeller innen rekruttering og omdømme med basis i deltagende bedrifter og Nærøysund kommune.

Prosjekt detaljer

Prosjekt Start

aug 2020

Prosjekt Slutt

jun 2023

Leadpartner

InnovArena

Partnerskap

Namdalskysten næringsforening, Nærøysund kommune, Manpower Rørvik, Sinkaberg Hanssen

Prosjektleder

Monika Hansvik

Bedriftsnettverk for oppnåelse av +1000 ambisjon og strategi.

Emploi +1000 er et 3-årig bedriftsnettverk der deltakende bedrifter, både i privat og offentlig sektor, skal utvikle samhandlingsrelasjoner og felles planverk innen rekruttering. Styringsgruppe og deltakende bedrifter utarbeider årlige handlingsplaner med konkrete tiltak som skal gjennomføres i regi av bedriftsnettverket.

InnovArena, Manpower, SinkabergHansen AS, Namdalskysten Næringsforening og Nærøysund kommune utgjør styringsgruppen, men mange andre bedrifter tar del i selve nettverket.