Klimaproteiner

Prosjektet skal mobilisere næringsliv og FoU-miljøer til å ta eierskap, utvikle og realisere visjonen for verdens grønneste industriområde på Kråkøya industriområde for framtidens proteinproduksjon og energihub.

Prosjekt detaljer

Prosjekt Start

feb 2021

Prosjekt Slutt

mar 2021

Leadpartner

InnovArena

Partnerskap

Val FoU og Pkom

Prosjektleder

Halvor Mortensen

Prosjektet skal

  • Kartlegge relevante klimaprotein-initiativer og -aktører
  • Kartlegge relevante virkemidler og kompetansemiljøer
  • Skissere faseinndelt, helhetlig utviklingsprosess for en blågrønn protein- og energihub