Industri 4.0 – Kompetanseprogram konkurransekraft og vekst

Hvordan kan du oppnå økt konkurransekraft, og hvordan kan data og digitale teknologier hjelpe deg til å skape merverdi for både deg og kundene dine?

Prosjekt detaljer

Prosjekt Start

sep 2020

Prosjekt Slutt

jun 2021

Leadpartner

InnovArena

Partnerskap

INAM, Skogmo Industripark

Prosjektleder

Andrea Nogva

Kompetanseprogrammet Konkurransekraft og vekst, en del av Industri 4.0, er et program i datadrevet forretningsutvikling for små og mellomstore bedrifter. Programmets mål er å sette bedrifter inn i hvordan de kan ta i bruk digital teknologi, bli mer kunde- og datadrevet, og å gjøre dem i stand til å videreutvikle forretningsmodellene sine.

Målgruppe: Servicenæringen til havbruksnæringa

Pris: 1500,- pr. bedrift, gratis for klyngebedrifter i InnovArena

InnovKveld – informasjon og mobilisering, 16. september

Modul 1 – kursdag 1: Fokuserer på kundenes behov, 4. november
v/ Digital Norway og Kongsberg Innovasjon

  • Identifisering og beskrivelse av målgruppe, og hva de ønsker å oppnå
  • Intervju av kunder for å få innsikt om hvordan de jobber
  • Indentifisering av tema kunden trenger hjelp til, og utvikler forslag til løsninger som kan hjelpe dem å nå målene sine
  • Mellom samlingene tester vi om kundene opplever løsningene vi har foreslått som relevant og nyttig

Modul 1 – kursdag 2: Fokus på selskapets forretningsmodell, 25. november
v/ Digital Norway og Kongsberg Innovasjon

  • Vi utvikler et målbilde som beskriver hvordan suksess kan se ut
  • Vi kartlegger selskapets digitale modenhet
  • Vi jobber med forretningsmodellen (BMC) og utforskrer hvordan data og digitale teknologier kan ibidra
  • Til slutt ender vi med en forretningsplan
  • Videreutvikling av gode ideer/forretningsmodeller for å best mulig møte kundens behov

Modul 2 arrangeres 2021.

Kompetanseprogrammet er en del av Industri 4.0 som er et samarbeidsprosjekt mellom Skogmo Industripark og InnovArena, gjennom bistand fra iNAM. Skogmo Industripark retter seg mot reiseliv og destinasjon, mens InnovArena retter seg innenfor servicenæringen til oppdrettsbransjen.

Generell beskrivelse : – https://digitalnorway.com/konkurransekraft-vekst/

Se også: https://www.omstillingsmotor.no/

Påmelding til: Andrea Nogva [email protected] (+47) 469 24 918