Kystnær beredskap

Prosjektet skal utvikle bedre beredskapstjenester for fare- og ulykkessituasjoner, samt potensielle miljøtrusler som algeoppblomstring.

Prosjekt detaljer

Prosjekt Start

mar 2020

Prosjekt Slutt

des 2022

Leadpartner

NTS ASA

Partnerskap

Bjørøya AS, Sikkerhetssentret Rørvik AS, Marin Design As, Moen Marin AS, INAM AS, Sintef Ocean, Sintef Digital

Prosjektleder

Linn Holmen

Havbrukskonsernet NTS ASA har sammen med SINTEF tatt initiativ til å utvikle bedre beredskapstjenester for fare- og ulykkessituasjoner, samt potensielle miljøtrusler som algeoppblomstring. Dette vil gjøre hverdagen tryggere for alle som har sitt virke på Norskekysten. 

Det eksisterer lite kunnskap om samspillet mellom miljøbetingelser rundt oppdrettsanlegg og algeoppblomstring. Følgene av slike hendelser kan være svært alvorlige og føre til skade på miljø og økonomisk tap, redusert fiskevelferd eller tapt fisk. Konsortiet bak Kystnær beredskap skal derfor utruste havbruksfartøyer i daglig drift med sensorer som kan overvåke miljøsituasjonen under havoverflaten. Dataene skal brukes til å utvikle modeller for tidlig varsling.

Koblet sammen med eksisterende overvåkningstjenester for skip og installasjoner, skal prosjektet bidra til at det blir enklere å evakuere biomasse til sikkert område, koordinere båter i ulykkesområder og styrke den generelle beredskapen ved store operasjoner.

 INAM AS (Innovasjon Namdal) har vært med på å tilrettelegge for prosjektet, mens SINTEF OCEAN som ansvarlig forskningspartner, har koordinert arbeidet med å etablere prosjektet. Prosjektet er bevilget støtte fra Forskningsrådets MAROFF-program og SkatteFUNN.