Lean Forum Namdal

I samarbeid med Skogmo Industripark har InnovArena etablert LEAN-forum Namdalen.

Prosjekt detaljer

Prosjekt Start

aug 2021

Prosjekt Slutt

des 2022

Leadpartner

InnovArena

Partnerskap

Skogmo Industripark, Lean Forum Norge

Prosjektleder

Ragnhild Andersen

Lean Forum Namdal er et åpent forum for å fremme verdiskaping gjennom innovasjon og virksomhetsutvikling gjennom kompetanseheving og utveksling av erfaringer.

Forumet skal gi verdi i form av
  • Kunnskap om hvordan anvende Lean og utvikle Lean-prosesser i verdensklasse
  • Erfaringer fra norske og internasjonale virksomheter og kompetansemiljøer
  • Inspirasjon i et lærende felleskap av personer og organisasjoner
  • Utvikling av læringsarenaer for Lean på alle nivå
  • Bidra til utvikling av studietilbud innenfor forbedringsledelse og Lean.