LEAN

Klyngeprosjektet skal bidra til at flere bedrifter blir mer lønnsomme ved hjelp av den anerkjente arbeidsmetoden Lean.

Prosjekt detaljer

Prosjekt Start

des 2019

Prosjekt Slutt

des 2021

Leadpartner

INAM

Partnerskap

MOEN, Totalbygg Midt-Norge, Elcom og Containerservice AS

Prosjektleder

Knut Gartland

Gjennom Lean-prosjektet jobbes det helt ned til detaljnivå med å identifisere små og store flaskehalser for å etablere bedre rutiner og standarder. Lean skaper bedre arbeidsprosesser og bidrar til unødig sløsing. Samtidig fokuserer man på å skape en positiv og inkluderende bedriftskultur.

Trondheimsfirmaet MainTech står for den praktiske gjennomføringen. Prosjektet er utarbeidet og initiert av INAM i samarbeid med InnovArena.

Prosjektet mottar støtte fra Innovasjon Norge.