LEAN

Klyngeprosjektet skal bidra til at flere bedrifter blir mer lønnsomme ved hjelp av den anerkjente arbeidsmetoden Lean.

Prosjekt detaljer

Prosjekt Start

des 2019

Prosjekt Slutt

jun 2021

Leadpartner

InnovArena og INAM

Partnerskap

MOEN, NTS-gruppen, Totalbygg Midt-Norge, Elcom og Containerservice AS

Prosjektleder

Andrea Nogva

Gjennom Lean-prosjektet jobbes det helt ned til detaljnivå med å identifisere små og store flaskehalser for å etablere bedre rutiner og standarder. Lean skaper bedre arbeidsprosesser og bidrar til unødig sløsing. Samtidig fokuserer man på å skape en positiv og inkluderende bedriftskultur.

Trondheimsfirmaet MainTech står for den praktiske gjennomføringen, mens InnovArena og INAM har prosjektledelsen.

Prosjektet mottar støtte fra Innovasjon Norge.