Møteplass PLAST

Økt fokus på sirkulærøkonomi som gir nye mullighetsrom og spennende utfordringer som må løses.

Prosjekt detaljer

Prosjekt Start

jan 2020

Prosjekt Slutt

des 2021

Leadpartner

InnovArena

Partnerskap

Sintef, Skogmo Industripark, NOPREC, Val FoU, Retura, WoodWorks

Prosjektleder

Andrea Nogva

InnovArena etablerer en god møteplass med fokus på plast. InnovArena jobber tett opp mot ledende miljøer regionalt og nasjonalt for å bygge opp en solid kompetanse og gode FoU-prosjekter – med mulighet for å opprette gode kurs på ulike nivåer.