Ungt Entreprenørskap

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap Trøndelag skal InnovArena jobbe med skoler, elever og rekruttering til næringslivet.

Prosjekt detaljer

Prosjekt Start

aug 2021

Prosjekt Slutt

des 2023

Leadpartner

InnovArena

Partnerskap

Ungt Entreprenørskap

Prosjektleder

Monika Hansvik

Prosjektets mål er å få opp aktiviteten i Ungt Entreprenørskap i Namdalsregionen.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en brobygger mellom skole og arbeidsliv. Programmene gjennomføres i nært samarbeid med det lokale arbeids- og næringsliv. På denne måten bygger UE bro mellom teori og praksis, og bidrar til å øke kreativitet og relevans i læreprosessene.