Utredning Blå-grønn utviklingsarena i Ytre Namdal

Val FoU AS og innovasjonsklyngen InnovArena vil i et forprosjekt utrede en mulig etablering av en blå-grønn utviklingsarena i Ytre Namdal.

Prosjekt detaljer

Prosjekt Start

mar 2021

Prosjekt Slutt

aug 2021

Leadpartner

Val FoU

Partnerskap

InnovArena

Prosjektleder

Halvor Mortensen

Forprosjektet skal utrede forhold som organisering, samarbeidspartnere og innhold i arenakonseptet. Utredningen skal gi beslutningsgrunnlag for videre arbeid med etablering, med mål om å etablere en tilrettelagt arena for kompetansebygging og -formidling, FoU-aktivitet og innovasjonsarbeid innen blå og grønn bio- og sirkulærøkonomi.