Kantinedriften på InnovArena

Kantinedriften i InnovArena-klyngen leveres av vekstbedriften Ytre Namdal Vekst.

Dette en innovativ måte å drive arbeidsinkludering på. Det å være synlig ute i det ordinære arbeidsmarkedet, ha arbeidstrening og nærheten til en jobb – dette er den nye måten å tenke arbeidsinkludering på!

Foto: Tom Lysø