Rekruttering

Positivt frokostmøte med Emploi +1000

Tirsdag 7. september var det frokostmøte i bedriftsnettverket Emploi +1000 på InnovArena på Rørvik. Emploi +1000 jobber med å skape større samhandling mellom bedrifter langs Namdalskysten. Rundt 30 deltakere fra næringsliv, grunnskole, videregående skole, NAV og Nærøysund kommune deltok på frokostmøtet.

Les mer »

Ny TV-serie fra Val FoU om havbruksnæringen

Val FoU og Nærøysund kommune har i samarbeid utarbeidet en videoserie som skal lære folk i alle aldre litt om livet til en oppdrettslaks. Serien «Litt om laks» er laget som en del av prosjektet Blå kompetansebygging.

Les mer »

Norconsult satser i Ytre Namdal

Norconsult øker sin tilstedeværelse lengst nord i Trøndelag, og etablerer eget avdelingskontor på InnovArena. Målet er at avdelingen skal vokse og ansette flere folk på sikt.

Les mer »