Gjennomfører heldigital AgriTech Nordic

InnovArena er medarrangør av konferansen som i år blir heldigital. Sammen løfter vi fram de gode eksemplene på innovasjon- og teknologiutvikling i primærnæringene.

Norge importerer i dag produkter, tjenester og teknologi som vi selv kunne utviklet og produsert. Med økt satsing på kunnskap, forskning og etablering av flere industrielle aktører, kan Norge bli en global drivkraft for innovasjon i jord-, skog- og havbruket.

AgriTech Nordic-satsingen har som formål å skape en møteplass som akselererer industriutviklingen i landets primærnæringer. Under konferansen kan man dele erfaringer, muligheter og ideer på tvers av bransjer og sektorer.

InnovArena er medarrangør sammen med AgriTech Nordic, T:Lab, Innovasjon Norge Trøndelag og Mære landbruksskole.

Framtidens bærekraftige og smarte løsninger

Under konferansen skal vi løfte fram de gode eksemplene og lære av de mest innovative oppstartsbedriftene. Som del av programmet gjennomføres en egen konkurranse hvor vi har invitert kreative gründere til å presentere sin bedriftsside fra hjemmekontoret. Vinneren mottar 50 000 kroner fra Innovasjon Norge og AgriTech Nordic.

I år som tidligere blir det gjennomført en «safari» hvor man får stifte nærmere bekjentskap med relevante næringsaktører innen skog, landbruk og havbruk. InnovArena er arrangør av havbrukssegmentet som foregår i Ytre Namdal.

AgriTech Nordic byr på flere innsiktsfulle innlegg om hvordan man best kan investere kapital og ressurser i de smarteste ideene innen bioøkonomi. Sist på programmet står en paneldiskusjon som skal oppsummere dagen under temaet: «Trøndelag nå og framover».

Den nyskapende bluesrock-kometen Tora vil stå for det musikalske bidraget.

Følg konferansen live på Facebook

Arrangementet strømmes live på Facebook fra 12.00 – 14.30.

Hele programmet til AgriTech Nordic finner du HER.

Bli med oss på en heldigital idédugnad hvor vi sammen staker ut kursen mot fremtidens bærekraftige matproduksjon!