Dette kan være en gamechanger for klimavennlig eksport av oppdrettslaks

Torsdag 20. august 2020 ble namdalsk oppdrettslaks skipet til Europa med historiens første rutegående lakseferge. Flere InnovArena-bedrifter har vært sentrale i transportinnovasjonen.

Færøyske Smyril Line Cargo sin godsferge MV Akranes la ved midnatt torsdag 20. august fra Kråkøya kysthavn i Rørvik, med fersk laks fra Namdalskysten om bord. Oppstarten av ukentlige direkteseilaser mellom Midt-Norge og Rotterdam, kan markere et tidsskille for sjømateksport.

– Ambisjonen om femdobling av den norske sjømatproduksjonen fram mot 2050, er avhengig av bedre eksportkapasitet enn det veinettet langs kysten kan takle. De siste 15 årene har vi derfor jobbet med at den naturligste av alle transportveier for kystfolket, sjøveien, skal kunne brukes til eksport av fersk fisk fra Midt-Norge til Europa.

Det sier direktør Asle Andersen i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, som de siste årene har jobbet tett med både sine havnekolleger i Kysthavnalliansen og lokale sjømataktører. Flere InnovArena-bedrifter har vært sentrale i arbeidet for å legge til rette for praktiske og gode logistikkløsninger rundt den nye laksefergen:

I tillegg til havneselskapet har NTS Shipping og Midt-Norsk Havbruk vært aktive bidragsytere i det midtnorske samarbeidsforumet Tenketank Midt-Norge, hvor de allerede i 2018 gjennomførte pilotseilinger som dokumenterte at sjøtransport tilfredsstiller både framføringstid og kvalitetskravene til fersk oppdrettslaks. Også Sinkaberg-Hansen sammen med Lerøy-konsernet har gitt viktige bidrag til oppstarten av lakseferjen.

Sandnes Transport og Terminal, med kontor i InnovArena, er nå lokalt kontaktpunkt for den nye godslinjen, som fra september vil ha to ukentlige anløp på Kråkøya når også North Sea Container Line (NCL) starter opp seilinger. Mens godslinjen frakter laks og annet gods til Europa, fylles den med dagligvarer, frukt og grønnsaker samt annet gods på nordtur.

Halgir Dahl Olesen, administrerende direktør i Smyril Line Cargo.