Tilbyr digitale fiskevelferdskurs og mulighet til å øve trygt i simulator

Kompetanse på fiskevelferd blir stadig viktigere i alle deler av havbruksnæringen. InnovArena-bedriften Val FoU sammen med Skkerhetssenteret Rørvik levere velferdskurs og nyttig erfaringsdeling digitalt.

Dermed kan ansatte hos både oppdrettere, slakterier, serviceselskaper og brønnbåtrederier gjennomføre lovpålagte velferdskurs via skjerm, mens de er på jobb eller fritørn. Også de påkrevde oppfriskningskursene hvert femte år kan nå gjøres digitalt.

Mens kurs- og kompetansetilbyderen Sikkerhetssenteret Rørvik nå utvider kurskatalogen, har fiskehelsepersonellet i Val FoU levert fiskevelferdskurs til havbruksaktører på Namdalskysten i en årrekke. Val FoU har utviklet og er fagansvarlig også for e-læringskursene i fiskevelferd.

– Tidligere har kursene vært basert på fysiske samlinger over to dager. Alle våre fiskevelferdskurs kan nå gjennomføres heldigitalt, og du kan ta kurset når du vil – uavhengig av hvor du befinner deg, sier Hege Sekkenes, leder fiskehelse ved Val FoU.

Fiskevelferdskursene kan også skreddersys og kombineres med praktiske øvelser i havbruksoperasjoner i Sikkerhetssenterets moderne simulatorpark.

Gjør også erfaringsdelingen digital

De digitale fiskevelferdskurs er skreddersydd for ansatte på settefisk- og matfiskanlegg, slakterier, servicefartøyer og brønnbåter.

Kursene er allerede tilgjengelig via Sikkerhetssenteret Rørviks kursplan.

Val FoU digitaliserer også erfaringsdelingen mellom kursdeltakerne, som har vært et viktig element i de fysiske samlingene.

– Vi mener den praktiske erfaringen fra det daglige arbeidet på anlegg, slakterier og fartøyer er essensielt for å nyttiggjøre teoretisk kunnskap. Derfor avsluttes også de fleste digitale kursene med en Teams-samling, der personell innen samme fagområde får en konkret case å jobbe felles med. Erfaringsdelingen ledes av fiskehelsepersonell fra Val FoU, forteller Sekkenes.

Etterspurt av havbruksaktørene

Kvalitetssjef Bjørn Gillund i SinkabergHansen er allerede klar for å kjøre i gang en e-læringspilot på rømmingsberedskap.

– Spesielt sjøavdelingene våre er spredt i Trøndelag og Nordland, og vi ser behov for å etablere gode e-læringsplattformer for å sikre kompetanse og kvalitetssikre våre arbeidsrutiner. Vi har ekstra fokus på utvikling av et levende prosedyreverk for å sikre fiskevelferden og hindre hendelser som kan påvirke helse eller miljø for både folk og fisk. Vi er derfor veldig glade for samarbeidet med Sikkerhetssenteret og Val FoU, sier Gillund.

Daglig leder Bjørn Egil Sørensen i Sikkerhetssenteret er godt fornøyd med resultatene av samarbeidsavtalen med Val FoU.

– Sikkerhetssenteret har en ambisjon om å være en solid og pålitelig kompetansetilbyder for havbruksnæringen. I samarbeid med Val FoU har vi fått på plass åtte kurs av svært høy faglig kvalitet. Vi er stolte av å kunne bidra til at den sterke kompetansebasen på Val FoU gjøres tilgjengelig for havbruksnæringen i hele landet, sier Sørensen.

Også Val FoU er fornøyd med sin nye samarbeidspartner.

– De digitale kursene vil alltid være oppdatert og tilpasset dagens arbeidssituasjoner i havbruksnæringen, som endrer seg like raskt som teknologi og driftsopplegg forbedres. Næringsaktørene har selv vært sterke pådrivere for digitaliserte fiskevelferdskurs. Samarbeidet med Sikkerhetssenteret har vært viktig for at vi har klart å etterkomme dette ønsket, sier Sekkenes.