En betydningsfull milepæl er nådd – nå starter den aller viktigste jobben

Oppstart av direkteseilinger med fersk laks fra Midt-Norge til Europa, markerte en milepæl for Kysthavnalliansen. – Laksefergen kom på plass og rokker ved store, internasjonale logistikksystemer, sier nyvalgt styreleder Asle Andersen i Kysthavnalliansen.

Den midtnorske havnesammenslutningen Kysthavnalliansen kunne juble da to rederier som følge av arbeidet gjort sammen med laksenæringen og store aktører med nordgående varestrømmer. Færøyske Smyril Line Cargo sin godsferge MV Akranes startet seilinger i august fra kysthavnene i Rørvik og Hitra til Rotterdam med fersk laks. I oktober starter også norske North Sea Container Line (NCL) opp ukentlige lakseseilinger fra Hitra Kysthavn til Rotterdam.

Griper inn i etablerte systemer

Lakserutene er et resultat av at Kysthavnalliansen gjennom dialogforumet Tenketank Midt-Norge Sjø har definert et prosjekt som kobler den midtnorske laksenæringen med vareeiere med større nordgående varestrømmer.

– Oppstarten markerer helt klart en viktig milepæl, fordi det nå faktisk er mulig å eksportere fersk sjømat fra Trøndelag, Nordland og Nordvestlandet til Europa. Samtidig er vi klar over at det er nå den virkelige jobben starter.

Det sier nyvalgt styreleder i Kysthavnalliansen, havnedirektør Asle Andersen i InnovArena-selskapet Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

– Vi er klar over at de nye sjøfraktrutene utfordrer svært etablerte logistikksystemer, og skulle gjerne sett at vi hadde enda bedre drahjelp fra myndighetene med målrettede virkemidler for å flytte godsvolumer fra vei til sjø, sier Andersen.

Trenger målrettede virkemidler

Prosjektleder i Kysthavnalliansen, Ann Iren Holm Rise, opplever at vareeiere i stor grad støtter opp om færre lastebiler på norske veier.

–  Det er all grunn til å gi honnør til vareeierne som aktivt jobber med å flytte gods fra vei til sjø gjennom Shortsea-prosjektet. De viser stort engasjement, og demonstrerer et ønske om grønn omstilling og tryggere veier for deg og meg. Tilbakemeldingen så langt er god,  det viktige fokuset nå er å få volum på disse linjene slik at de blir varige etter testperioden er tilbakelagt, sier Holm Rise.

Kysthavnalliansens satsing støttet av Trøndelag, Nordland og Møre og Romsdal fylkeskommuner, har som mål å flytte gods tilsvarende 6.500 trailere i året, fra veg til sjø innen utgangen av 2022. Styreleder Asle Andersen sier Kysthavnalliansen vil fortsette arbeidet opp imot nasjonale politikere.

– I Midt-Norge har politikerne fått øynene opp for at oppdrettslaksen er nøkkelen til å fjerne tusenvis av sørgående laksetrailere og nordgående godsbiler fra veiene. Men det er regjering og storting som sitter på virkemidlene til virkelig å redusere klimautslipp, øke trafikksikkerheten på veiene og nå sine egne mål om godsoverføring, sier Andersen.