InnovArena inviterer til digitalt løft

InnovArena sammen med Skogmo industripark og INAM inviterer nå til kompetanseprogrammet «Konkurransekraft og vekst». Dette er en del av Industri 4.0, som er et program i datadrevet forretningsutvikling for små og mellomstore bedrifter.

– Vi henvender oss særlig til alle bedrifter som er en del av servicenæringen til havbruksnæringa, sier Andrea Nogva i InnovArena.

Målsettingen med programmet er å sette bedriftene bedre i stand til å bruke digital teknologi. Kort sagt bli mer kunde- og datadrevet og å gjøre dem bedre i stand til å utvikle sine egne forretningsmodeller.

Er dette noe din bedrift vil vite mer om, så inviterer InnovArena til informasjonsmøte 16. september, hvor du får vite mer om opplegget. Det vil bli kjørt sammen med Digital Norway og Kongsberg Innovasjon. Totalt går programmet over to moduler pluss en egen fagdag og det foregår i tidsrommet fra 4. november til tidlig i desember.

– Mange norske bedrifter har kommet langt i å ta i bruk data, teknologi og digitale verktøy, men vi ser også et stort uforløst potensial. Etter hvert som ny teknologi kommer til, blir konkurransefortrinnet ved å benytte seg av denne teknologien på en smart måte større og større. Derfor har Innovasjon Norge etablert ordningen Omstillingsmotor, sier Eirik Andreassen, ansvarlig for klynger og regionale partnere hos DigitalNorway.

Gjennom denne ordningen tilbyr DigitalNorway kompetanseprogrammet Konkurransekraft & Vekst.cs.

– Det er ikke alle bedrifter som ser mulighetene, eller truslene av å ikke følge med i timen og fornye seg. Dette kompetanseprogrammet fungerer som en slags modningsreise der vi gir en innføring i hva digitalisering og digital teknologi er, og hvilke metoder de kan ta i bruk for å arbeide effektivt med dette, sier Andreassen.

Les mer om prosjektet her.

Generell beskrivelse: https://digitalnorway.com/konkurransekraft-vekst/

Se også: https://www.omstillingsmotor.no/

Påmelding til: Andrea Nogva; [email protected] (+47) 469 24 918