Spennende Lean-prosjekt for fem bedrifter i Nærøysund

- Det er mye å hente ved å effektivisere interne prosesser i en bedrift. Det er noe av det vi skal jobbe med. Det sier Robert Hanssen i MOEN-Gruppen om arbeidet med Lean-prosjektet som bedriften deltar i.

Fem bedrifter i Nærøysund er med på klyngeprosjektet LEAN som INAM har satt i gang med støtte fra Innovasjon Norge. Selv om korona-epidemien har skapt utfordringer, er prosjektet godt i gang.

– Vi har god tro på at bedriftene skal komme styrket ut av prosjektet ved at de blir mer kundeorienterte, mer effektive og har fokus på hele verdikjeden i virksomheten, sier Knut Gartland, daglig leder i INAM. De startet arbeidet med Lean-prosjektet i 2019, og hele løpet skal være ferdig i 2022.

De bedriftene som deltar i LEAN-prosjektet er MOEN Verft, Elcom, NTS, TotalBygg Midt-Norge og Containerservice Ottersøy. INAM har engasjert MainTech i Trondheim som gjennomfører.

Interne prosesser og kvalitet

– Det blir spennende å se hva vi kan få ut av prosjektet. Det er mye å hente i forhold til å effektivisere prosessene internt i en bedrift. Nå skal vi jobbe med konkrete tiltak, ledet av en gruppe internt, sier Robert Hanssen i MOEN-gruppen.

– Vi håper å få en økt grad av standardisering av prosessene fra prosjekt til prosjekt. Dette vil kunne bidra til at vi blir mer effektive, samtidig som det vil øke kvaliteten på utførte jobber. Vi har ambisjoner om å bli mer kundeorienterte, og vi mener at dette prosjektet også vil bidra til å kunne gi bedre dokumentasjon på prosjektene, sier Hanssen, som tror at prosjektet vil få stor betydning for hans jobb.

– En av mine mål er at alle ledd involvert i et prosjekt får forståelse for våre produksjonsprosesser, noe som vil bidra til et godt sluttprodukt med god dokumentasjon overfor kundene.

Ståstedsanalyse

Marit Bolstad i MainTech har det faglige ansvaret for Lean-prosjektet i Nærøysund. Hun forteller dette om oppstarten av klyngeprosjektet:

– Vi er selvsagt – som alle andre – blitt preget av korona-pandemien, slik at vi er litt forsinket i forhold til den opprinnelige tidsplanen. Men vi har gjennomført ståstedsanalyser i alle bedriftene. I analysen var det fokus på 11 områder som sier noe om hvor gode bedriftene er på å ha kundefokus, skape flyt i alle prosesser og ha god kultur for læring og kontinuerlig forbedring. Resultatet fra analysene ble presentert for bedriftene individuelt. Deretter ble det sammenfattet en rapport som danner grunnlaget for gjennomføring av felles opplæring på InnovArena og coaching i den enkelte bedrift, sier Marit Bolstad.

– I mai gjennomførte vi Lean-spillet og dette sammen med ståstedsanalysen har gitt bedriftene en følelse av hvordan det er å være en Lean-bedrift. Vi har også gjennomført et felles leder- og tillitsvalgt-seminar hvor vi har jobbet med mål og strategier for hver enkelt bedrift, slik at det er en intern enighet om strategier og de målsettinger bedriften har for prosjektet, sier Bolstad, som understreker at deres jobb i første rekke er å utstyre bedriftene med verktøyene de kan benytte for å skape en god intern kultur rundt Lean-prosjektet.

Det er nedsatt en egen styringsgruppe med en representant hver deltakerbedrift, prosjektleder fra MainTech og arrangør INAM. Styringsgruppen skal nå spikre datoer for hele programmet – og   skal bli enige om hvordan tildelte ressursene skal fordeles til bedrift.

– For å få full uttelling er det viktig at bedriftene implementerer i alle ledd og at hele organisasjonen ser nytten. Hensikten er at organisasjonen jobber sammen mot bedriftens mål, sier INAM-leder Knut Gartland.