Namdalskysten vil produsere morgendagens fôr med verdens minste fotavtrykk

Havbruksregionen Namdalskysten vil redusere sitt klima- og miljøavtrykk med en industriklynge med verdens laveste klimaavtrykk. Her bør morgendagens fôrfabrikk produsere mer av mindre, med kortreiste fôrråvarer og minimal energibruk.

– Det geografiske området fra Folla til Bodø er et framtidig vekstområde, og gunstig med tanke på produksjon og distribusjon av fôr, mener oppdrettspioner Roald Dolmen. Foto: LYKT.

Sammen med Nærøysund kommune, Namdalskysten næringsforening og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS inviterte InnovArena-klyngen til åpen workshop om behov for fiskefôrfabrikk i en av landets største havbrukskommuner.  

Riktig for morgendagen 

De 26 deltakerne på workshopen, deriblant representantene fra lokale oppdrettsselskaperkonkluderte raskt med at en fôrfabrikk bør bli del av et industricluster med mål om å bli klimaledende innen både marin og maritim sektor.  

– Økt kompetanse på en av de viktigste faktorene i havbruk, nemlig energien som tilføres fisken for både tilvekst, helse og velferd, er sterkt ønsket her i produksjonsområde 7. Vi anser det geografiske området fra Folla til Bodø som et svært godt vekstområde for framtida, og gunstig med tanke på produksjon og distribusjon av fôr, sa oppdrettspioner Roald Dolmen, styreleder i Midt-Norsk Havbruk AS og forretningsutvikler i NTS ASA under workshopen. 

Fôret står for om lag 80 prosent av lakseproduksjonens samlede fôtavtrykkEn lokal fôrfabrikk i Ytre Namdal har vært diskutert gjennom mange år, og det har vært dialog med flere fôrprodusenter. Det kommunale industriområdet Kråkøya har i dag om lag 1000 mål industriarealer ferdig regulert. 

De 26 deltakerne på workshopen, deriblant representanter fra lokale oppdrettsselskaper, konkluderte raskt med at en fôrfabrikk bør bli del av et industricluster med mål om å bli klimaledende innen både marin og maritim sektor. Foto: LYKT.

Verdens laveste klimaavtrykk 

Gjennom gruppearbeider kom workshopen fram til følgende målsettinger og strategier for det videre arbeidet med både Kråkøya industriområde og morgendagens fôrproduksjon: 

  • Kråkøya utvikles som marin og maritim industripark med mål om internasjonal anerkjennelse for sitt lave klimaavtrykk og som hub for leveranse av fornybar energi til skipsfarten 
  • Morgendagens fôrfabrikk bør ha verdens laveste klimaavtrykk og produsere mer av mindre 
  • Kun bruk av fornybar energi 
  • Høyest mulig energieffektivitet ved synergier med annen prosessindustri vegg i vegg 
  • Utvikle kortreiste og lavtrofiske råvarer og utnytte restråstoff 
  • Smart, klimavennlig og sikker logistikk  
  • Ingen miljøpåvirkning gjennom utslipp 

Må gjøre hjemmeleksene først 

Aktørene har en realistisk forståelse av at realisering av fôrfabrikk er krevende. Workshopen mener derfor at prosjektet bør rette seg mot fôrprodusenter som allerede er etablert i det norske markedet og aktører med interesse for det norske markedet.  

– I det videre arbeidet blir det nå viktig å synliggjøre mulighetene næringsaktørene har til å bygge et kraftfullt cluster av industri, logistikk, energi og kompetanse rundt en eventuell etablering av fôrfabrikkSå må Nærøysund kommune, som eier Kråkøyabidra med tilrettelegging av industriarealene, oppsummerer Andrea Nogva, daglig leder i InnovArena, som workshopen pekte på som ansvarlig for videre framdrift i utviklingsarbeidet.