Løser felles utfordringer for grønn og blå næring

Innovasjonsklyngen InnovArena og den skog- og trebaserte næringsklyngen WoodWorks! har inngått en spennende samarbeidsavtale som skal se på mulighetsrommet i samhandling mellom skog og sjø – grønn og blå næring.  

InnovArena i Rørvik er en unik innovasjonsklynge for havbruk, fiskeri, samt marin og maritim leverandørindustri på Trøndelagskysten. WoodWorks! er en medlemsbasert klynge innen skog- og trenæringen på det øverste nasjonale nivået. WoodWorks! har geografisk hovedforankring i Midt-Norge og holder til på InnoCamp på Steinkjer. Ambisjonen til begge klyngene er å sette avtrykk både nasjonalt og internasjonalt.

Foto: FotoKnoff / WoodWorks!

– Vi ønsker stadig å styrke vår virksomhet ved å knytte til oss det beste av nasjonal og internasjonal forsknings- og utviklingskompetanse. Derfor er InnovArena + WoodWorks! er en selvfølge, forteller Andrea Nogva, som er daglig leder på InnovArena. Hun peker på at de to klyngene har både felles utfordringer og felles mål, og at det er helt naturlig at de skal samarbeide. Hun gleder seg til at samarbeidet kommer skikkelig i gang på nyåret.

– Dette kan være starten på mange samarbeidsprosjekt innen blå og grønn sektor, legger hun til.

Samarbeidet skal bidra til å løse klimakrisen

Kjersti Kinderås, klyngeleder i WoodWorks!, ser også fram til å jobbe med aktørene på InnovArena, og er offensiv i sin tilnærming til samarbeidet.

– Vi skal bidra til å løse klimakrisen, skape ny vekst i hele landet og sørge for at norsk skog tar opp mer CO2 i fremtiden enn i dag. Vi jobber med bærekraftige løsninger som erstatter fossile, som kan lagre CO2 i materialene, og som vil gi lønnsomme, grønne industriarbeidsplasser i fremtiden, forteller Kinderås, og som legger til at godt samarbeid med den blå næringskjeden er viktig for at de skal oppnå sine mål.

Hun har tro på samarbeid med gode miljø, og mener at tverrfaglig samarbeid er viktig for å lykkes.

– InnovArena kjenner miljøet innen havbruk og blå sektor, og det viktig for oss å jobbe med bedrifter innen den sektoren. Vår erfaring viser at klyngebedrifter er innstilte på å jobbe for å øke innovasjon, de har ofte ambisjoner for å utvikle seg og viser betydelig omstillingsevne, sier Kinderås og nevner flere konkrete fokusområder som klyngene kan samarbeide om allerede i dag.

– Et eksempel innen havbruk er at det jobbes med å lage løsninger der man i dyre- og fiskefôrproduksjonen erstatter soya med protein hentet fra trær. Her bruker man da fortrinnsvis trær som vokser ved sjøkanten, noe som er en åpenbar bærekraftig løsning. Dette er under utvikling, og et samarbeid mellom klyngene kan gjøre det enklere å koble bedrifter og forskningsinstitusjoner, forteller Kinderås.

– Vi kan også erstatte plast med bionedbrytbare alternativer laget av trefiber. På den måten får vi bærekraftig emballasje. Vi kan også erstatte de oljebaserte «plastputene» man finner i emballasje med fisk- og kjøttprodukter, som skal absorbere fuktighet, med «grønne puter» laget av trefiber. MM Karton Follacell AS i Follafoss er allerede i gang med prøveleveranser til produksjon av disse putene.

Skal identifisere nye samarbeidsområder

– Allerede nå vet vi mange områder vi kan samarbeide om, men håpet er at når vi blir bedre kjent med hverandre så avdekker vi samarbeidsområder vi ikke har tenkt over i dag, sier Nogva. Hun påpeker at samarbeidet skal bidra til utvikling og økt vekst innen næringene både nasjonalt og internasjonalt, og at de sammen skal de identifisere felles prioriteringer og områder med potensielle synergier.

– I første omgang skal vi utveksle informasjon og identifisere potensielle synergier, og drive forskningsarbeid på relevante tema som fiskefôr, emballasje, restråstoff og teknologi. På sikt skal vi jobbe mot felles prosjekt og felles arrangement som setter fokus på relevante tema for bedriftene i begge klyngene, avslutter Nogva.