Villiam Ovesen ny salgssjef i Learning Moment

– Det er spennende å jobbe med et samfunnsnyttig prosjekt. Å selge noe som kan hjelpe og forenkle livet for veldig mange. Det sier Villiam Ovesen (37) nyansatt salgsleder/CSMO i Learning Moment Technologies (LMT), som har hovedkontor på InnovArena på Rørvik.

Finnmarkingen Villiam Ovesen, opprinnelig fra Vardø, har gjort trønder av seg for 15 år siden og bor nå i Malvik med kone og to barn. Fra 1. januar skiftet han beite og får salgsansvaret for LMT sitt hovedprodukt Dokker.

– Jeg synes Dokker er et kjempespennende produkt. At det kan ha stor betydning for mange og at det kan bidra til at folk får eierskap til sine egne data er for meg viktig, sier Villiam, som har mange års erfaring fra salg, blant annet som salgsleder i Fjordkraft i 6 år. Sist kommer han fra stilling i Trondheims-baserte Headshed AS.

– Vi er strålende fornøyde med at Villiam valgte å starte som salgsleder hos oss. Fra før har vi god faglig og pedagogisk kompetanse i teamet, og nå har vi fått «kapteinen på laget» som vi trenger for å lykkes med salg og markedsføring av Dokker. Villiam er en trivelig finnmarking som passer godt inn i staben vår, sier Snorre Tørriseng, CEO i selskapet.

– Hva er genialt med Dokker?
– Du setter deltageren i sentrum. Det er brukerstyrt, og deltageren eier sine egne data og velger selv hvem de vil dele informasjon med. Tiltaksbransjen har litt å gå på når det gjelder innovasjon og nytenkning, og jeg mener at et digitalt produkt som Dokker kan være verdifullt både for den enkelte bruker og for bedriftene i tiltaksbransjen.

Et av de vanskeligste temaene i bransjen er dette med personvern. Samtidig som en ønsker at informasjon skal være lett tilgjengelig, så finnes det strenge regler for hva som kan deles, og med hvem.

Når vi setter deltageren i sentrum, så forsvinner siloene, samtidig er det motiverende for den enkelte å kunne påvirke egen utvikling og læring i mye større grad enn tidligere.

– Hva blir din hovedoppgave i LMT?
– God markedskommunikasjon blir viktig, samt å informere potensielle kunder om fordelene bedriftene og brukerne oppnår ved å benytte Dokker. Jeg skal lede et salgsteam på fire inkludert meg selv. I tillegg har vi en avtale med telemarketing-selskapet Fornøyde Folk som innleid ressurs, sier Ovesen.

Viktig avtale

Det er gjort mye grunnleggende arbeid med Dokker. Blant annet har LMT en avtale med ASVL, arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter i Norge, som skal kunne gi selskapet mange spennende kunder.

– Jeg tror grunnlaget er lagt for at vi skal kunne få en fin brukervekst det kommende året. Etter min mening er det et veldig bra produkt som treffer innertier med tanke på den tiden vi lever i, sier Villiam Ovesen.

– Dokker er et innovativt produkt som har valgt å tenke nytt rundt samspillet mellom brukerne og dem de skal samhandle med. Av den grunn er det ikke så mange konkurrenter, men utfordringen ligger nok på å få de ulike aktørene til å komme ut av gamle handlingsmønster og endre til en mer fremtidsrettet arbeidsmetodikk, sier salgssjefen.

Dette er Dokker

Dokker er et samhandlingsverktøy med over 10 000 brukere innenfor skole, tiltaksarbeid, integrering og bedrifter generelt. Verktøyet er utviklet i samspill med både veiledere og deltakere innenfor de ulike bransjene. LMT har vektlagt enkelhet og stor grad av brukermedvirkning. Brukermedvirkning er et av de viktigste ordene som NAV og andre myndigheter bruker når de skal beskrive den best mulige prosess i tiltaksarbeid.

Dette handler selvsagt om at den enkelte person som er på tiltaksarbeid må bli tatt med på råd. Men det handler også om det ansvar hver enkelt må føle for egen læring- og utvikling. LMT har laget et digitalt verktøy som gjør brukermedvirkningen enklere, mer oversiktlig, mer spennende og utviklende for den enkelte. Dette gir tiltaksbedriftene et godt verktøy for å se og følge opp den enkelte person. Med Dokker tar man brukermedvirkning til et nytt nivå, og gir alle parter i tiltaksarbeid en plattform for samhandling, utvikling og dokumentasjon.