Adrian er en av mange unge som trekkes mot privat næringsliv

Ung-undersøkelsen fra NHO viser at trøndersk ungdom helst vil jobbe innen privat næringsliv, noe som lover bra for ambisjonene om 1000 nye arbeidsplasser i Ytre Namdal innen 2030.

Ung-undersøkelsen som er gjennomført av Opinion for NHO, viser at trøndersk ungdom blant annet har et stort engasjement for klima, og tro på at man klarer å løse utfordringene ved teknologi, og at mange ønsker seg jobber i privat næringsliv. I Ytre Namdal har næringslivet en ambisjon om å skape 1000 nye arbeidsplasser innen 2030. Den største utfordringen for å kunne nå vekstambisjonen i årene som kommer, er rekruttering av riktig kompetanse og få flere folk til å flytte til og slå rot i regionen. Derfor er det gledelige nyheter at ungdom ønsker å jobbe innen privat næringsliv.

Adrian Aspli, som til daglig jobber hos klyngebedriften Midt-Norsk Havbruk, kjenner seg godt igjen i funnene fra NHO-undersøkelsen. Han er en av mange unge trønderne som ser muligheter i det private næringslivet.

– Det var viktig for meg å skaffe meg en jobb i hjemkommunen, og da må jeg jo ha ei utdanning som passer, forteller han til næringslivsavisen NT24.

Ønsket om å jobbe, bo og leve i Nærøysund resulterte i en bachelorgrad i havbruksdrift og ledelse fra Nord universitet i Bodø. Kompetansen harmonerer godt med bestillinga fra næringslivet i kystkommunen, hvor mer enn 1.200 personer er sysselsatt i havbruksnæringa. Det tilsvarer 26 prosent av alle sysselsatte i kommunen, som har i overkant av 9.600 innbyggere.

Les hele saken på NT24.no