Emploi +1000: Et unikt bedriftsnettverk med fokus på samhandling og utvikling innen rekruttering.

Med utgangspunkt i InnovArena skal bedriftsnettverket «Emploi +1000» bidra til målsettingen om over tusen nye arbeidsplasser langs Namdalskysten.

Nærøysund er en av landets største havbrukskommuner, og kan skilte med kystens mest innovative næringsliv som stadig skaper nye arbeidsplasser. Til tross for et variert næringsliv, rikt kultur- og fritidstilbud, en enorm ressursrikdom og eventyrlige naturopplevelser, er Namdalskystens store utfordring å sikre nok arbeidskraft til å fylle de tusen nye jobbene som regionen skal skape de kommende årene. Derfor har InnovArena, Manpower, SinkabergHansen AS, Namdalskysten Næringsforening og Nærøysund kommune gått sammen om bedriftsnettverket «Emploi +1000». De nevnte aktører utgjør styringsgruppen, men mange andre bedrifter tar del i selve nettverket. Formålet med prosjektet er å bidra til at målsettingen om tusen nye arbeidsplasser blir nådd, og at deltakerne i bedriftsnettverket skal utvikle en åpen delingskultur knyttet til utfordringer, ideer og løsninger, og gjennom samarbeid med hverandre styrke arbeidet inne rekruttering i Nærøysund.

Med kommunen i førersetet

– InnovArena er skreddersydd for å løse viktige samfunnsutfordringer i fellesskap, og ved å jobbe sammen får vi til enda mer. Både kommunen og næringslivet sitter med masse kunnskap om fremtidens kompetansebehov og skal vi lykkes med å sikre tilflytting må vi samarbeide for å få oversikt over hva som rører seg i arbeidsmarkedet, sier Andrea Nogva, daglig leder ved InnovArena. Hun synes balansen i styringsgruppen har blitt veldig god, med både lokal og nasjonal forankring.

– SinkabergHansen har for eksempel god erfaring fra rekrutteringsarbeid tidligere. De er en lokal aktør som har vist vei og spesielt opp mot ungdom. Samtidig kan hun ikke få fullrost kommunen nok. Hun mener det er unikt at kommunen sitter i førersetet i et slikt prosjekt. Selv er kommunen tydelig på at dette er et viktig prosjekt.

– Vi er avhengig av å jobbe sammen hvis vi skal nå målet om +1000 nye arbeidsplasser. Det handler om å skape en større bevissthet om hvordan vi kan samarbeide bedre og framsnakker hverandre forteller Jane Hellen Williksen, HR-rådgiver i Nærøysund kommune.

Manpower bidrar med nasjonal erfaring

Manpower har også en viktig rolle i dette prosjektet. De tar med seg erfaring fra andre steder i landet og knytter det sammen med de lokale forutsetningene.  

– Det betyr svært mye for Manpower å være innovative og finne løsninger knyttet til de ulike geografiske områdene vi betjener, sier Sigrunn Sund i Manpower Rørvik. Hun viser til at Manpower er et globalt selskap som er bevisst sin rolle med tanke på samfunnsansvar. 

– Som en av Norges største arbeidsgivere, har vi stort ansvar. Potensialet ved Namdalskysten er unikt, da miksen av muligheter og utfordringer åpner for å skape resultat. Vi har erfaring med lignende steder som har rekrutteringsutfordringer, noe som kan komme godt med i denne sammenhengen. Vi har opprettet et kontor i InnovArena, nettopp med den bakgrunn i at vi vet vi kan bidra til å skape vekst.

Sigrunn poengterer at det å være en del i styringsgruppa og bistå inn i dette prosjektet er viktig på veldig mange måter. 

– Vi har årelange prosesser med rekruttering, vi har erfaring fra andre lokasjoner, vi har egen database med folk. Vi vet vi kan bidra til å finne løsninger i prosjektet.  Vi ønsker å hjelpe til å bidra til vekst og på den måten skape et samfunn preget av bolyst og blilyst.

– Jeg tror denne satsingen kan åpne uendelige muligheter. Vi trenger en arena for å snakke sammen, belyse de utfordringer som finnes, og sammen jobbe i lag for å nå målsettinga for å lykkes. Det er ingen tvil i at vi som region lykkes kun om vi står sammen, avslutter Sigrunn.