Statsministeren med mye skryt og en gledelig nyhet

InnovArena-bedriftene MOEN og Midt-Norsk Havbruk AS får millionstøtte fra Enova og Innovasjon Norge til superspennende utvikling av nullutslippsteknologi for havbruksnæringa.

Under Trøndelagsmøtet torsdag 14. januar kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) en tildeling på 30 millioner kroner til utvikling og bygging av verdens første hydrogendrevne arbeidsbåt for havbruksnæringen. Samtidig hyllet hun miljøet som springer ut av InnovArena.

– I Nærøysund ligger InnovArena, en innovasjonsklynge for havbruk, fiskeri og marin og maritim leverandørindustri. Klyngen jobber med å øke konkurransekraften og bærekraften til kystnæringene. I en verden som i økende grad er avhengig av et rent, rikt og bærekraftig hav, er jeg glad for at vi har flere norske miljøer som jobber med dette, sier statsminister Erna Solberg i en kronikk i Adresseavisen torsdag 14. januar. I samme kronikk skryter hun av SinkabergHansen sin satsing med å bygge et fremtidsrettet og bærekraftig lakseslakteri. 

Bidrar til det grønne skiftet

Det er ENOVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet som står for tildelingen til MOEN og Midt-Norsk Havbruk, gjennom Pilot-E-ordningen. 

Et konsortium bestående av teknologi- og industriaktører skal utvikle og bygge en hydrogenelektrisk arbeidsbåt for havbruksnæringen. MOEN er prosjekteier, og skal bygge fartøyet på Moen Verft i Nærøysund.

– Vi følte vel av vi var tidlig ute og tok risiko da vi ble med i prosjektet. Når den nylig lanserte klimameldingen adresserer krav om nullutslipp for havbruk allerede i 2024, er det ikke halvgærent å stå fremst i utviklingen allikevel, sier administrerende direktør Paul Ingvar Dekkerhus i MOEN Verft.

Utvikling og skipsdesign gjennomføres av Moen Marin. NTE og H2 Marine skal utvikle en skalerbar løsning for produksjon og forsyning av hydrogen som utslippsfritt og konkurransedyktig alternativ til diesel. Sintef leder forskningsarbeidet i prosjektet, som startet som et initiativ fra fornybarklyngen Renergy.

Oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk skal kjøpe og operere det nye fartøyet. De blir etter all sannsynlighet et av de første private selskapene i verden som tar i bruk hydrogenfartøy. 

– For Midt-Norsk Havbruk er det viktig å redusere fotavtrykket fra vår produksjon av sunn og god laks på Namdalskysten. Reduksjon av fossilt brensel er en viktig del av dette. Hydrogen kan bli interessant også på fôrflåter, sier produksjonssjef Roger Eiternes.