NOPREC med i nasjonal pilot

Trønderske bedrifter og forskningsinstitusjoner tar storeslem i tildelinger av prosjektmidler fra støtteordninga Grønn plattform. Klyngebedriften Noprec er en av 29 grønne forprosjekter som fikk støtte fra Trøndelag.

InnovArenas klyngebedrift Norwegian Plastic Recycling (NOPREC) får støtte til en nasjonal pilot for resirkulering industriplast. Fra basen på Matmortua i Nærøysund har selskapet tatt føringen i et nasjonalt arbeid for å gjenvinne plast fra blant annet fiskeri- og havbruksnæringa.

Sirkulærselskapet er i ferd med å bygge opp sin egen forskningsinfrastruktur, blant annet for å bidra til etableringen av en livskraftig plattform med nasjonale standarder for plastgjenvinning.

– Tildelingen gir oss en oppstartspott som forhåpentligvis gir oss mulighet til å samle flere pågående prosjekter i et samlet hovedprosjekt av større karakter. Vår ambisjon er å bygge nødvendig kapasitet, kompetanse og nettverk for å skape en sirkulærøkonomisk plattform for plastgjenvinning, sier prosjektleder Helene Øyangen Lindberg til NT24.no

Les hele saken på NT24.no