Sparte ett år med å prate med Erna

Under statsminister Erna Solbergs digitale besøk hos innovasjonsklyngen InnovArena, ble det pekt på offentlige flaskehalser. Nå er en av dem borte.

Helt siden 2014 har sterke krefter innen havbruksnæringen jobbet med å innføre emnet Vg3 havbruksteknikk for elever som går akvakultur. Selv om alle detaljer var på plass, tilsa regelverket at man ikke kunne starte opp med å ta inn lærlinger til dette emnet før høsten 2022. Men etter at man fikk lagt fram sine synspunkt til statsminister Erna Solberg under hennes digitale besøk på InnovArena i midten av januar, ble det fortgang på sakene. Nå har man fått unntak fra innføringstakten til læreplan. Det betyr at lærlinger kan tegne lærekontrakt i godkjente lærebedrifter fra august 2021 og melde seg opp til fagprøve fra våren 2023.

Viktig for næringa

Øyvind André Haram i Sjømat Norge er begeistret over at man endelig har fått på plass en læreplan som bidrar til økt kompetanse innen et fagfelt i sterk vekst.

– Dette er ekstremt viktig for næringa, og noe vi har jobbet med i mange år. Vi ser jo at denne type utdanning blir stadig mer nødvendig med tanke på utviklingen i bransjen. Det er på teknologi- og leverandørsiden veksten i havbruksnæringen er størst. Her tas det store kvantesprang årlig og vi er verdensledende innen innovasjon. Da sier det seg selv at vi må ha økt tilgang til kompetente fagarbeidere innen servicenæringen i havbruket, forteller Haram.

Halvor Mortensen hos Val FoU – utviklingsselskapet til Val videregående skole i Nærøysund – er en av de som har jobbet mye med å få på plass dette. Han er glad for at en rask prat med statsministeren kunne framskynde oppstarten.

– Dette blir godt mottatt, av både elever, skoler og ikke minst næringen selv. Dette sparte inn et helt kalenderår for oss, og det er svært viktig. Allerede til høsten er det svært mange lærlinger som skal ut, så det var viktig å få på plass et formelt fagbrev for havbruksteknikk, forteller Mortensen.

– Initiativet kom allerede i 2014, da framsynte næringslivsledere i Ytre Namdal så behovet for økt kompetanse innen servicenæringen knyttet mot havbruk. Nå er det ikke gjort i en fei å starte en helt ny utdanning i Norge, men nå er vi i mål, forteller Mortensen stolt. 

InnovArena avgjørende

Han forteller det har vært jobbet bredt nasjonalt med å få utvidet læreplan, og legger til at det sier litt om behovet at man på få år har gått fra 70 elever til over 300 elever på vg2 akvakultur på landsbasis. Mortensen roser næringen for deres innsats, samtidig presiserer han at klyngesamarbeidet på InnovArena var helt avgjørende for å fremskynde prosessen.

– Lokale bedrifter som Nærøysund Aquaservice har vært svært sentral i jobben med å få på plass dette nasjonalt, samtidig som InnovArena har gjort det mulig å få møte beslutningtakerne direkte. Vi hadde aldri kommet i denne posisjon uten InnovArena og klyngesamarbeidet der, avslutter Mortensen.