Skal bidra til bedre dokumentasjon av fiskevelferd i havbruksinnovasjoner

Klyngebedriften Val FoU ansetter PhD-stipendiaten Signe Dille Løvmo (31) for å møte økt etterspørsel av dokumentasjon fra innovatører i havbruksnæringen. Dille Løvmo tilfører Val FoU ny kompetanse innen genetikk, biologi og fiskehelse.

Signe Dille Løvmo har fra før en mastergrad i molekylærbiologi fra Universitet i Oslo, og sluttfører nå sitt PhD-arbeid innen fiskehelse ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). Til høsten forsvarer hun sin doktoravhandling innen tarmhelse hos oppdrettslaks.

Allerede et halvt år før disputasen har utviklingsselskapet Val FoU i Nærøysund sikret seg kompetansen.

Viktig for innovatørene

– Innovasjonstakten i havbruksnæringen er ekstremt høy, og med dette opplever Val FoU en økt etterspørsel etter tredjeparts dokumentasjon med fokus på fiskehelse og velferd. Vi bistår nå i innovasjonsprosjekter både i Norge og i utlandet, forteller leder fiskehelse Hege Sekkenes som ser frem til å få Signe og hennes unike kompetanse med på laget.

Signe Dille Løvmo gleder seg til å bruke sin spisskompetanse på å sikre at framtidas havbruksteknologi både presterer godt og gir optimal fiskehelse.

– Det kreves stadig mer av innovatørene i vår kanskje mest spennende, biobaserte næring. Akvakultur har langt fra nådd sitt potensial i Norge. Jeg ser fram til å bidra til mer bærekraftig verdiskaping fra havet gjennom fiskehelsedokumentasjon av både ny teknologi og nye driftsmetoder, sier Dille Løvmo.

I 2018 besto Val FoU av prosjektleder Halvor Mortensen (fra venstre), daglig leder Kristine Fagerland og leder fiskehelse Hege Jørstad Sekkenes. Siden har selskapet rekruttert kompetanse (i kronologisk rekkefølge fra høyre): Veterinær Marit Skjærvik, veterinær Maia Hoff og Signe Dille Løvmo, molekylærbiolog og PhD-stipendiat innen fiskehelse.

Investerer i kompetanse

Forsknings- og utviklingsselskapet Val FoU har siden 2018 doblet antall ansatte fra tre til seks. Strategien er tydelig: Det investeres i nøkkelkompetanse for havbruksnæringen. I dag har Val FoU stor kompetanse innenfor prosjektledelse og fiskehelse med blant annet to veterinærer og en fiskehelsebiolog ansatt, kompetansen kompletteres nå med en kommende doktorgrad.

– Dette styrker både kompetansebasen og kapasiteten vi trenger for å investere enda mer i ny kunnskap. Val FoU har erfaring med veiledning av studenter fra før. Med Signe på laget, kan vi følge opp både master- og doktorgradsstudenter og samtidig styrke oss i forhold til forsknings- og universitetsmiljøer. Det gjør oss i stand til å gjøre ny og relevant kunnskap tilgjengelig for næringslivet, samt at næringsaktørene kommer tettere på universitetsmiljøene og kan være med på å definere problemstillingene i større grad, sier daglig leder Kristine Fagerland.