Adecco etablerer seg som klyngebedrift på InnovArena

En global, men samtidig veldig lokal bedrift, kommer nå tettere på arbeidsmarkedet i Ytre Namdal når Adecco nå blir klyngebedrift på InnovArena.

Adecco Nord-Trøndelag er en av regionens ledende bemanningsbyrå, og etablerer seg nå med clean desk på InnovArena for å komme tettere på et arbeidsmarked i sterk vekst. Adecco har over 6000 medarbeider ut i jobb hver dag, og over 50 000 nye kandidater hvert år, og er dermed en stor bedrift i Norge.

– Vår viktigste oppgave er å lytte og innfri ønsker og krav våre forbindelser har, enten det er kunder, kandidater, en leverandør eller andre vi samarbeider med, forteller Inger Mari Bomo, distriktsjef i Adecco Nord-Trøndelag. Hun forteller at de håper å være jevnlig til stede i Nærøysund når samfunnet gradvis gjenåpnes etter koronapandemien.

Adecco er ikke ukjent med Nærøysund som marked, og har i flere år levert god arbeidskraft til blant annet til byggebransjen. Det siste eksempelet er det nye og flotte anlegget til SinkaBerg Hansen. 

– Dette er en region som har behov for mye arbeidskraft i fremtiden. I samspill med eksisterende næringsliv kan vi bidra med å skaffe kompetanse, samt være rådgivere i prosessen med å skaffe folk, sier Bomo. Hun vektlegger at arbeidsvanene er i endring, og at det er viktig å tilrettelegge slik at arbeidsmarkedet fremstår attraktivt for både personer som planlegger over en kortere tidshorisont – som tre til fem år – og de som ønsker et mer langsiktig perspektiv.

– Vi er vant med å jobbe med å skaffe folk til distriktene og målet vårt er å være med på å bidra til å rekruttere nødvendig kompetanse til en region i sterk vekst, sier Bomo som ser fram til å bli en del av miljøet rundt InnovArena og Nærøysund.

– Her skjer det så mye spennende vi ønsker å være en del av. Vi gleder oss til å komme tettere på miljøet, møte folket og bygge nettverk. Vi har fått et kjempegodt førsteinntrykk, avslutter Bomo.