Ny prosjektleder på InnovArena

1. august starter Beate Rasmussen i en ny prosjektlederstilling på InnovArena. – En betydelig signering for oss, sier daglig leder Andrea Nogva.

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap Trøndelag har InnovArena opprettet en spennende og fremtidsrettet stilling som skal jobbe med skoler, elever og rekruttering til næringslivet.

– Jeg gleder meg veldig til dette. For meg blir dette nesten som å gå inn i godteributikken. Her får jeg jobbe med både rekruttering, utdanning og næringsliv. Akkurat som et kinderegg, sier Rasmussen, som ser fram til å komme skikkelig i gang.

Rasmussen har lang erfaring fra skoleverket, både som lærer og leder, en erfaring hun tror blir nyttig i sin nye jobb. 

– Jeg ser spesielt fram til å legge til rette for at framtidas arbeidstakere motiveres til å bidra til videre innovasjon gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap Trøndelag, forteller Rasmussen.

Utvikler barn og unges kreativitet

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Organisasjonen tilbyr programmer for hele utdanningsløpet fra grunnskolen til høyere utdanning. Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Trøndelag, Frank Norbeck, sier at det har vært en langsiktig plan å styrke deres nærvær i Namdalen.

– Vi ser veldig fram til å få på plass Beate. Dette betyr at vi kan følge opp de intensjoner det regionale samarbeidet i Namdalen fremmer, både tettere og langt mer direkte. Vi vil være oftere fysisk til stede som en bidragsyter i skolene og Beate med sin lokalkunnskap vil kunne dra langt større veksler på arbeidslivet i Namdalen når vi skal bygge en sterkere bro mellom skole og næringsliv, sier en entusiastisk Norbeck.

– Namdalens muligheter og utfordringer i de neste årene handler om å tiltrekke seg riktig kompetanse, bolyst og bærekraftig utvikling av næringene. Det er ingen grunn til å tro at mulighetsbildet svekkes, derfor er det viktig at barn og ungdom i regionen begynner å trene så tidlig som mulig og så mye som mulig på viktige egenskaper som kritisk tenkning, kreativitet og samarbeid lokalt, regionalt og globalt. Her vil Beate gjøre en viktig og god jobb for oss, legger Norbeck til.

Ønsker å koble utdanning og næringslivet tettere sammen

– Jeg har en bakgrunn som passer godt, da jeg skal jobbe tett mot skolene i distriktet. Ungt Entreprenørskap har jo programmer for både barne- og ungdomsskolene og videregående. Koblingen næringsliv og utdanning er svært viktig for å rekruttere riktig kompetanse til framtidas arbeidsplasser, sier Rasmussen som ser fram til å komme tettere på den blå næringen.

– Bortsett fra én ukes erfaring fra et lakseslakteri Abelvær i ungdomstida, har jeg ikke jobbet direkte mot den blå næringen tidligere, sier hun med et glimt i øyet, og legger til:

– Når man bor her ute, så har man jo et forhold til havbruksnæringen uansett, samtidig har vi hatt flere prosjekter på skolen knyttet opp mot den blå næringen, men det blir selvsagt i en litt annen rolle enn det jeg får nå. Det blir veldig spennende å bli bedre kjent med de store verdiskaperne ute ved kysten, og se hva vi kan skape sammen.

På InnovArena ser man også fram til å få Beate med på laget.

– Jeg blir varm om hjertet når jeg tenker på hva vi kan oppnå med å styrke oss på denne måten, forteller Andrea Nogva, daglig leder på InnovArena.

– Beate blir en del av et svært godt team, som utfyller hverandre perfekt. Hennes kjennskap til utdanningssystemet styrker hele miljøet på InnovArena, og det blir spennende å se hvilke synergier vi kan få av dette. Samtidig er det veldig bra at Ungt Entreprenørskap blir en del av klyngen her. Det tror jeg mange av bedriftene setter pris på, legger hun til.