Ny TV-serie fra Val FoU om havbruksnæringen

Val FoU og Nærøysund kommune har i samarbeid utarbeidet en videoserie som skal lære folk i alle aldre litt om livet til en oppdrettslaks. Serien «Litt om laks» er laget som en del av prosjektet Blå kompetansebygging.

Blå kompetansebygging er et prosjekt som ble startet av det interkommunale selskapet Næring i Ytre Namdal (NYN) i 2019 og videreført av Nærøysund kommune fram til prosjektet formelt ble avsluttet ved sist årsskifte. Val FoU har vært prosjektleder for Blå kompetanse. Prosjektet har hatt som oppgave å følge opp målsetningene i Strategisk næringsplan for Ytre Namdal. Dette omfatter blant annet arbeidet med å utvikle og bygge nøkkelkompetanse for blå næringer på Namdalskysten.
Prosjektet har blant annet bidratt til å etablere fagutdanning innen servicebasert akvakulturnæring, flere desentraliserte utdanninger og andre ordninger som bidrar til å styrke kompetansen blant de som jobber i den blå næringen, og ungdommene som er på vei inn i den.

Se hele serien her 

Litt om laks

Det siste resultatet i selve prosjektperioden er en helt ny videoserie som har fått navnet «Litt om laks». Serien har i utgangspunktet barn og unge som målgruppe og gir et innblikk i livet til laksen fra rogn til den ligger spiseklar på fat.

– Jeg synes det har blitt en god serie, som ikke bare passer for de yngste. Også folk i andre aldre kan lære en del av filmene, sier Halvor Mortensen ved Val FoU. Det er hans kollega Maia Hoff som har laget manus til serien og som fungerer som programleder. – Som veterinær synes jeg det er viktig at folk vet hvor maten deres kommer fra, og hva som ligger bak av arbeid og innsats. I denne filmserien får seerne bli med inn på både settefiskanlegg, brønnbåt og slakteri, samt ut på oppdrettsanlegg. Målet var å presentere lakseoppdrett på en enkel og lettfattelig måte, sier hun. Nærøysund kommune har bidratt til serien ved at kommunikasjonsrådgiver Morten Wengstad har filmet og redigert serien.

Lær om næringen

– Vi har et mål om å spre filmene bredt. De skal brukes i våre skoler og vi håper at også andre kommuner vil bruke den i sin undervisning. Dette er en fin måte å lære litt om havbruksnæringen, som er en viktig næring både her i Nærøysund og ellers langs kysten vår, sier Camilla Vågan, som er strategi- og samfunnssjef i Nærøysund kommune. Fra kommunens side er det spesielt å delta på et slikt prosjekt, samtidig er det viktig for å bidra til ny rekruttering til en av kommunens viktigste næringer.

Lokalt innspilt

Serien består av fem forholdsvis korte episoder, som enten kan ses enkeltvis eller alle på en gang. Serien er innspilt lokalt og flere lokale aktører innen havbruksnæringen har stilt opp i serien og fortalt om sin hverdag.

– Det er viktig å synliggjøre personene som jobber innen havbruksnæringen i Ytre Namdal. Det er mange som jobber innen denne næringen på ulike områder i vårt distrikt og vi kommer til å trenge flere, sier Halvor Mortensen.

Se hele serien her