Er du klar for Trøndelags mest givende jobb innen blå-grønne innovasjoner?

InnovArena og Val FoU søker prosjektleder som ønsker å bidra til å utvikle og etablere en testlab for blå-grønne innovasjoner.

Bli med å mobilisere toneangivende aktører fra bioverdikjeder innen jord, skog og hav til felles bærekraftig verdiskapning.

Trøndelag og Namdalen har svært gode naturgitte forutsetninger for å videreutvikle et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv innen bioøkonomi. Et fremoverlent næringsliv, offentlig forvaltning og sterke kunnskaps- og kompetansemiljøer har gjort at regionen har tatt en ledende rolle innenfor dette området.

Regionen og bionæringene har klare ambisjoner om en fortsatt bærekraftig vekst. Dette krever en samordna innsats fra næringsliv, FoU-miljøer, offentlig sektor og utdanningsinstitusjoner. Gjennom å systematisere initiativ og samordne aktører ligger det godt til rette for å utløse det omtalte verdiskapingspotensialet innen blå og grønn bioøkonomi.

Testlab for blågrønne innovasjoner

Prosjektet har som mål å etablere en blågrønn testlab. Dette innebærer å bygge opp fasiliteter og infrastruktur innen blå-grønn bioøkonomi og bærekraft, med fokus på anvendbar FoU og uttesting/demonstrasjon av blå/grønne innovasjoner. Dette skal gjøres i tett samarbeid med aktører fra forskning, utdanning og blågrønt næringsliv.

Blå/grønne innovasjoner som er trukket frem av næringsaktører og kunnskapsmiljøene er blant annet fôr og produksjonsteknologi, gjødsling, slamhåndtering, energi og nye klima- og miljøtiltak.
Bak prosjektet står initiativtakerne Val FoU og InnovArena.

Val FoU AS er et kompetansesenter for FoU-aktiviteter innenfor havbruk- og landbruksnæring og InnovArena AS er en innovasjonsklynge for marin og maritim næring i Ytre Namdal.

Vi søker en erfaren prosjektleder i toårig prosjektstilling

Vi søker deg som ønsker å bidra til å utvikle og etablere en testlab for blå-grønne innovasjoner. Du vil jobbe i et handlekraftig, innovativt og humørfylt miljø, tett på næringsliv og FoU – miljøer.

Arbeidsoppgaver:

  • Prosjektledelse fra A – Å
  • Konkretisere investeringsbehov
  • Bygge opp en fremtidsrettet organisering

Vi søker etter kandidater som har:

  • Høyere relevant utdannelse
  • Evne til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner
  • Strategisk og med evne til å se det helhetlige bildet

Hva kan vi tilby?

Trøndelags mest givende jobb. Du vil bli sentral i videreutviklingen av den blå/grønne verdikjeden og får jobbe tett med ambisiøse kompetansemiljøer. Ved tilsetting legges det stor vekt på personlige egenskaper.

Vi tilbyr lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 17. september 2021

For mer informasjon om stillingen:

Kristine Fagerland – Daglig leder Val FoU – [email protected] – 924 26 020

Andrea Nogva – Daglig leder InnovArena – [email protected] – 469 24 918