Fylkeskommunen bidrar til at «Kompetanseprogram Eiendom» blir gratis for alle kursdeltakere

«Kompetanseprogram Eiendom» er et kurs som skal bidra til å styrke bestiller-og utviklingskompetanse innen eiendoms- og næringsutvikling og heve praktisk kompetanse innen eiendomsfaget, med særlig vekt på eiendoms- og prosjektutvikling, byggdrift og arealplanlegging i regionen.

Nå har kurset “Kompetanseprogram Eiendom” mottatt BIO-midler fra Trøndelag fylkeskommune. Det betyr at kurset blir gratis for alle deltakere. Daglig leder på InnovArena, Andrea Nogva, er veldig glad for at fylkeskommunen ser verdien av kompetanseprogrammet, og har bidratt med å gjøre det gratis for kursdeltakerne.

 

 – Det er viktig at vi samles om strategiske kompetanseområder – dette er et av de. For oss er det et godt signal at fylkeskommunen ser viktigheten av felles kompetanseløft i en region i utvikling og vekst. Senter for Eiendomsfag er en av de fremste på dette fagområdet og vi gleder stort til å sammen med de tilby dette til lokalt næringsliv, sier Nogva.

 

Daglig leder i Norbolig, Steinar Moe, er glad for at det finnes slike kompetansehevende program.

– Det skjer mye i vår region, også innen eiendomsutvikling. Tiltak som kan bidra til å heve nivået til aktører innenfor eiendomsutvikling gagner den enkelte bedrift, men også lokalsamfunnet, da det kan bidra til en mer helhetlig tankegang vedrørende utbygging og utvikling, sier Moe, og oppfordrer flere til å melde seg på kurset.


Programmet foregår over to dager (28. – 29. september), og i løpet av kursdagene er man innom tema som arealplanlegging, eiendomsutvikling og byggdrift.

Les mer om kurset og meld deg på her:

https://innovarena.no/arrangementer/kompetanseprogram-eiendom-2/