Offensiv miljøsatsing utløser millionstøtte til hydrogenknutepunkt i Nærøysund

Flere klyngebedrifter på InnovArena er en del av det industrielle konsortiet som mandag fikk én million kroner for å videreutvikle knutepunkt for grønt hydrogen til et konkurransedyktig drivstoff for maritim transport.

Prosjektet «Hydrogenknutepunkt Rørvik – Fra pilot til marked» ledes av NTE Energi AS og H2 Marine AS. 

– Vi bygger infrastruktur, utvikler forretningsmodeller og skaper markeder for en ny, grønn verdikjede innen maritim sektor. Arbeidet med å etablere hydrogenknutepunkt på Rørvik er den hydrogensatsingen i Norge som har kommet desidert lengst, sier konsernsjef i NTE, Christian Stav.

Hydrogensatsingen Stav sikter til er Pilot-E-prosjektet «UBÅT», der MOEN er prosjekteier. Dette prosjektet skal utvikle og realisere en hydrogenelektrisk arbeidsbåt til havbruksnæringen, samt en komplett løsning for fleksibel forsyning av grønt hydrogen som drivstoff. 

– I Pilot-E-prosjektet designer og utvikler våre partnere allerede et pilotanlegg for produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen til skipsfarten fra Kråkøya kysthavn i Nærøysund. Hydrogenbåten vi utvikler for Midt-Norsk Havbruk blir den første som skal fylle fossilfritt fra anlegget. Men vi har selvfølgelig en plan for at det skal bli flere hydrogendrevne fartøyer, og en rask oppskalering og kommersialisering av produksjon og leveranser av hydrogen bidrar til å framskynde det grønne skiftet i maritim sektor, sier H2-konsortiets leder Paul Ingvar Dekkerhus, administrerende direktør i MOEN Verft. 

Siden Nærøysund allerede er lengst fremme, er prosessen fra pilot til marked mulig å gjennomføre til en lavere samfunnskostnad og i betydelig raskere tempo enn i mindre modne prosjekter. Ordfører Amund Hellesø gleder seg over satsingen.

– Nærøysund har alltid vært et historisk knutepunkt for skipsfart og handel. Med over 30.000 skipspasseringer i året er det derfor helt naturlig at vi nå også blir et knutepunkt for fremtidens utslippsfrie drivstoff, sier ordfører i Nærøysund kommune, Amund Hellesø.

Enova-tildelingen gjør at man raskere kan kommersialisere pilotanlegget for produksjon av maritimt, grønt hydrogen på Kråkøya, som er planlagt satt i drift i 2022. 

For mer informasjon se: https://renergycluster.no/2021/enova-million-til-hydrogenknutepunkt-pa-rorvik/