Positivt frokostmøte med Emploi +1000

Tirsdag 7. september var det frokostmøte i bedriftsnettverket Emploi +1000 på InnovArena på Rørvik. Emploi +1000 jobber med å skape større samhandling mellom bedrifter langs Namdalskysten. Rundt 30 deltakere fra næringsliv, grunnskole, videregående skole, NAV og Nærøysund kommune deltok på frokostmøtet.

– Vi er godt fornøyd med oppmøtet, og det var en fin bredde og variasjon blant deltakerne, forteller Beate Rasmussen som er prosjektleder for Emploi +1000.

Hun tror frokostmøtet var nyttig for å gi både private og offentlige aktører et innblikk om bedriftsnettverket og formålet bak, og at gir grobunn for å sette Nærøysund og Namdalskysten enda tydeligere på kartet. Hun ser behovet for at næringslivet og det offentlige må jobbe systematisk sammen på flere nivå.

– Vi står sterkere sammen, og gjennom samhandling på tvers av bedriftene sørger vi for bedre tilgang til økt rekruttering og ønsket kompetanse. Vi som distrikt er nødt til å markere oss mot utdanningsinstitusjoner og unge arbeidstakere, legger Beate til.

Dette er Brita Jakobsen, karriereveileder ved Ytre Namdal videregående skole, enig i. For skolen er det viktig å være en del av dette prosjektet, både med tanke på rekruttering til skolen, men også for å gi elevene karrieremuligheter etter endt skoleløp.

– For oss er det viktig å vite hva som rører seg i næringslivet – og at næringslivet vet hva som skjer i skolen. I tillegg må ungdommene kjenne til valgmulighetene, deriblant praktisk erfaring ute i bedrifter, både fagutdanningene og de som tar studie og skal over i høyere utdanning. Gjennom nettverket blir vi kjent, og som karriereveileder kan jeg oppmuntre og veilede ungdommene til utdanning som gir mulighetsrom til jobb i Ytre Namdal, sier Jakobsen.

Også næringslivet ser nytten av dette nettverket, og flere deltakere håper nettverket gir større mulighet til å skape engasjement blant potensielle arbeidstakere etterhvert.

– I næringslivet har vi ulik erfaring. Med å være en del av dette nettverket kan vi dra veksler på hverandres kunnskap, og samarbeide om rekruttering av folk. Det er nyttig for alle å lære av hverandre, sier Espen Lauritzen hos Otto Moe AS, noe som Marit Måøy Holm i Ytre Namdal vekst kjenner seg igjen i. Hun oppfordrer flere bedrifter om å ta del i prosjektet og ser nytten i deres daglige jobb:

– Nettverket vil åpne dører for vårt samfunnsoppdrag. Næringslivet kan benytte oss som et verktøy for å skaffe seg aktuell kompetanse. Vi er et verktøy for rekruttering – og nettverket er en kanal for inkludering.